Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma

Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma on yksi kolmesta kieli- ja käännöstieteiden laitoksen maisterivaiheen tutkinto-ohjelmasta. Ohjelma tarjoaa monipuolisen, opiskelijan omiin uratavoitteisiin joustavasti mukautuvan koulutuksen.

Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelmassa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella Turun yliopiston laajan kielivalikoiman kieliä. Ohjelmassa voi opiskella englantia, espanjaa, italiaa, latinaa, klassista kreikkaa, ranskaa, ruotsia (pohjoismaisia kieliä), saksaa, suomalais-ugrilaisia kieliä tai suomea. Näiden kielten lisäksi opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuksia unkarin, venäjän ja viron kielistä.

Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma sopii opiskelijalle, joka tähtää muihin kuin perinteisiin opettajan, kääntäjän tai tulkin työtehtäviin. Se on hyvä vaihtoehto, jos opiskelija on kiinnostunut kielestä sosiaalisena ilmiönä ja kieli-, kirjallisuus- tai kulttuuriosaamisen yhdistämisestä esimerkiksi yhteiskunnan tai viestinnän kysymyksiin. Myös tutkijan uralle tähtäävälle kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma tarjoaa hyvän pohjan.

Tutkinto-ohjelma sisältää oman erikoistumiskielen opintoja, ohjelman yhteisiä opintoja ja muita opintoja:

  • Erikoistumiskielten opinnot syventävät yhden tai useamman kielen rakenteen, käytön ja kulttuurin asiantuntijuutta.
  • Ohjelman yhteiset opinnot muodostavat valinnaisia temaattisia kokonaisuuksia, jotka harjaannuttavat mm. tulevaisuuden työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin ja antavat valmiuksia toimia monikielisen yhteiskunnan asiantuntija- ja tutkimustehtävissä.
  • Lisäksi tutkintoon on mahdollista sisällyttää sivuaineopintoja. Monialaisen Turun yliopiston sivuainetarjontaa hyödyntäen voi rakentaa tulevan asiantuntijaprofiilin monella tavalla.

Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelmasta valmistuvat maisterit saavat valmiudet toimia erilaisissa viestinnän ja kieli- ja kulttuuriasiantuntijan tehtävissä. He tuntevat kielten yhteiskunnallisen ja kulttuurisen merkityksen ja kykenevät analysoimaan kielellisen vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen ominaispiirteitä. Heillä on syvälliset tiedot kielen rakenteesta, vaihtelusta ja käytöstä. Tällaisia kieliasiantuntijoita tarvitaan yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin erilaisissa suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.