Tutkimus klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineryhmässä

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin tieteenala on klassillinen filologia, joka perinteisesti tutkii antiikin kulttuuria kreikan ja latinan kielten ja niillä kirjoitettujen tekstien kautta. Historiallisen aspektinsa vuoksi tutkimus on myös hyvin tieteidenvälistä: klassillinen filologi voi tutkimusaiheestaan riippuen käyttää työssään esim. historian, kielitieteen, arkeologian, filosofian, kirjallisuustieteen, uskontotieteen tai vaikka sukupuolentutkimuksen menetelmiä ja tuloksia.

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin piirissä tehtävä tutkimus ei rajoitu pelkästään antiikkiin, sillä klassilliset kielet jatkoivat elämäänsä uudella ajalla tieteen, kulttuurin ja uskonnon kielinä. Klassillisten kielten yli 2500-vuotinen historia antaakin lähes rajattomat mahdollisuudet tutkimusaiheiden valintaan. Viime vuosina tutkimuksen kohteena ovat olleet muun muassa

  • Rooman uskonto ja hallinto
  • kreikkalaisten ja roomalaisten käsitykset kielestä, kirjallisuudesta ja näiden tutkimuksesta
  • antiikin historiankirjoitus
  • Ciceron kirjeet
  • antiikin arpapelit
  • antiikin ja Bysantin teatteri
  • Danten teos Kansankielestä
  • englantilaisten koulupoikien näytelmät 1600-luvulta
  • Turun akatemian latina
  • klassilliset kielet autonomian ajan Suomessa

Uusimmat julkaisut

Johdanto (2021)

Mehtonen Päivi , Vaahtera Jaana
(B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)