Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineryhmä ylläpitää antiikin kielten ja kulttuurin tuntemusta, joka on sekä yliopistolaitoksen että koko länsimaisen sivistyksen perusta. 

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineryhmän muodostavat kreikkalainen filologia, latinalainen filologia ja klassillinen arkeologia. Klassillisissa kielissä perehdytään kreikan- ja latinankielisiin teksteihin, jotka pyritään ymmärtämään omassa kontekstissaan. Klassillinen arkeologia puolestaan tutkii antiikin aineellista perintöä Välimeren maissa. Filologiset tutkimuskysymykset ovat moninaisia: ne voivat liittyä niin kieleen itseensä kuin kulttuuriin ja historiaan – kaikkeen siihen, mitä teksti voi välittää. Ala on historiallisen perspektiivinsä vuoksi sisällöllisesti hyvin laaja-alainen.