Yhteistyö klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineryhmässä

Tutkimuksen laaja-alaisuus mahdollistaa sen, että tutkijat tekevät usein tutkimusta yhteistyössä muiden alojen (esim. kirjallisuustiede, historia, kielitieteet) tutkijoiden kanssa. Antiikin maailma tarjoaa runsaasti yhteistyömahdollisuuksia myös opetuksessa.

Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineen yhteistyötahoja ovat muun muassa

Opetusyhteistyö

  • klassillisen arkeologian sivuainekokonaisuus yhteistyössä kulttuurihistorian ja arkeologian kanssa
  • vanhojen aikojen sivuainekokonaisuuteen osallistuminen
  • Avoimen yliopiston kreikkalaisen ja latinalaisen filologian perusopinnot
  • Turun klassillinen lukio
  • Åbo Akademin teologinen tiedekunta

Tutkijat tekevät tutkimusta yhteistyössä muiden alojen (esim. kirjallisuustieteet, historia, kielitieteet) tutkijoiden kanssa.