Klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opiskelu

Klassillisten kielten opiskelu antaa työkalut antiikista säilyneiden tekstien ymmärtämiseen niiden omassa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Se valaisee erilaisia kieleen ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä meitä ympäröivässä maailmassa, esimerkiksi kielen muutosta ja kielikontakteja.

Kreikkalaisen ja latinalaisen filologian opinnoissa hankitaan klassisen kreikan ja latinan kielten taito ja perehdytään laajasti näillä kielillä eri aikoina kirjoittaneiden ihmisten maailmaan. Opintoihin kuuluu siis myös esimerkiksi antiikin kirjallisuutta, filosofiaa ja historiaa. Opinnot aloitetaan kielten alkeiskursseilla, joten aikaisempaa klassisen kreikan tai latinan taitoa ei tarvita. Sivuaineena kreikkalaista filologiaa, latinalaista filologiaa ja klassillista arkeologiaa voi opiskella vapaasti jokainen, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.
 
Klassillisia kieliä opiskellaan suurimmaksi osaksi kontaktiopetuksessa pienissä ryhmissä ja yksilöllistä ohjausta on hyvin tarjolla. Kurssien oppimismuotoina ovat usein erilaiset tehtävät ja lyhyiden esitelmien pitäminen. Suoritustapoina ovat vaihtelevasti tentit, kotitentit, oppimispäiväkirjat ja esseet.
 
Opiskelijat hakeutuvat opintojen edetessä Suomen Ateenan-instituutin ja Suomen Rooman-instituutin kursseille ja harjoittelupaikkoihin. Sivuaineena on mahdollista opiskella klassillista arkeologiaa ja opiskelijat hakeutuvatkin myös kaivausharjoitteluun antiikin maaperälle.