Yhteistyö maisemantutkimuksen suuntautumisvaihtoehdossa

Maisemantutkimuksen lähialoja ovat taide- ja arkkitehtuurihistoria, ympäristöhistoria, arkeologia ja ihmismaantiede. Siihen liittyvät myös kaupunkitutkimus, matkailuntutkimus, ympäristöestetiikka ja ympäristökasvatus.

Maisemantutkimuksen suuntautumisvaihtoehto harjoittaa erityisen läheistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä Porin kaupungin sekä laajemmin Kokemäenjokilaakson alueella olevien yhteistyötahojen kanssa. Suuntautumisvaihtoehdolla on myös tiiviit kansainväliset yhteistyösuhteet.

Porin kaupunki ja Porin yliopistokeskus hyötyvät toisistaan monin tavoin. Suuntautumisvaihtoehdossa on tehty läheistä tutkimusyhteistyötä Porin kaupungin eri virastojen kanssa koko yliopistokeskuksen olemassaolon ajan. Hankkeissa on pyritty esimerkiksi lähiöiden kehittämiseen ja alueen matkailun edistämiseen.

Kokemäenjokilaakson ja laajemmin Satakunnan alueella on tehty yhteistyötä lukuisten tahojen kanssa. Esimerkiksi Satakunnan museon kanssa on valmisteltu näyttelyitä ja Satakuntaliiton kanssa on oltu yhteistyössä kaavoitusasioissa. Pohjanlahden rantatie-hankkeessa kartoitettiin laajan yhteistyön avulla maisemallisesti arvokkaita matkailuteitä koko länsirannikon mitalta.

Suuntautumisvaihtoehdossa on harjoitettu kansainvälistä yhteistyötä Itämeren alueella, jossa yhteistyökumppaneina ovat olleet muiden pohjoismaiden lisäksi etenkin Viro, Latvia ja Liettua. Suuntautumisvaihtoehdolla on luonnollisesti läheiset yhteistyösuhteet myös Iso-Britannian sekä Yhdysvaltojen korkeakoulujen kanssa. Haemme jatkuvasti uusia tutkimusavauksia sekä yhteistyökumppaneita niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Ota yhteyttä!

Yhteyshenkilö: Maunu Häyrynen