Asiasana: Maisemantutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yhteistyö maisemantutkimuksen oppiaineessa

Maisemantutkimuksen lähialoja ovat taide- ja arkkitehtuurihistoria, ympäristöhistoria, arkeologia ja ihmismaantiede. Siihen liittyvät myös kaupunkitutkimus, matkailuntutkimus, ympäristöestetiikka ja ympäristökasvatus.

Opiskelu maisemantutkimuksen oppiaineessa

Maisemantutkimus antaa asiantuntijavalmiudet toimimiseen kulttuurialan, luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun, alueiden käytön suunnittelun sekä kaupunkien ja maaseudun kehittämisen rajapinnoilla. Oppiaineesta valmistuneet sijoittuvat tutkimuksen, ympäristöhallinnon, kaupunkisuunnittelun, museoalan sekä ympäristökasvatuksen ja matkailun piiriin.

Tutkimus maisemantutkimuksen oppiaineessa

Maisemantutkimus tutkii paikkoja, maisemaa ja näiden muutosta kulttuurisina ilmiöinä yhdistäen humanistista tutkimusotetta muiden ympäristöä tutkivien alojen teoriaan ja menetelmiin. Menetelminä voidaan käyttää haastatteluja, paikkatietokyselyitä, historiallista lähdetutkimusta, kuva-analyysiä tai osallistuvaa havainnointia.

Maisemantutkimuksen oppiaine

Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa aineellisena ympäristönä, kokemuksena ja esitystapana. 

Iltakävelylle satakuntalaiskyliin

26.08.2013

Maisematutkimuksen oppiaine järjestää kyläkävelyjä Satakunnassa elo-syyskuussa. Kyläkävelyt ovat osa hanketta, jonka tavoitteena on parantaa alueiden vetovoimaisuutta.