Turun yliopiston maisemantutkimuksen ja tulevaisuuden tutkimuksen Horizon Europe -osahankkeessa kehitetään maaseudun kulttuurialoja

15.08.2022

Turun yliopisto on mukana Coimbran yliopiston koordinoimassa Horizon Europe -ohjelman hankkeessa, jossa tutkitaan eurooppalaisen maaseudun kulttuuri- ja luovia aloja. Heinäkuussa käynnistyneessä monitieteisessä hankkeessa tutkijat selvittävät, millaisia erityispiirteitä, tarpeita ja potentiaalia maaseudun kulttuuri- ja luovilla aloilla on. Suomessa tutkimus toteutetaan Rauman ja Eurajoen maaseutualueilla yhteistyössä luovien ja kulttuurialojen toimijoiden kanssa.

Turun yliopisto osallistuu Coimbran yliopiston Centre for Social Studiesin koordinoimaan Horizon Europe -ohjelman osahankkeeseen IN SITU - Place-based innovation of cultural and creative industries in non-urban areas (2022–2026). Heinäkuussa käynnistyneessä monitieteisessä hankkeessa tutkitaan eurooppalaisen maaseudun kulttuuri- ja luovien alojen erityispiirteitä, tarpeita ja potentiaalia.

Hankkeen ytimen muodostavat kuusi tapaustutkimusta (Labs), joihin Turun yliopiston osahanke kuuluu. Muut tapaustutkimuskohteet sijaitsevat Portugalissa, Irlannissa, Islannissa, Latviassa ja Kroatiassa. Suomen osahanketta vetää Turun yliopiston maisemantutkimuksen professori Maunu Häyrynen ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen osuutta tulevaisuudentutkimuksen yliopistonlehtori ja kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Katriina Siivonen. Osahankkeen muut tutkijat ovat Oleksandra Nenko ja Marjo Heino (maisemantutkimus) sekä Pauliina Latvala-Harvilahti (tulevaisuuden tutkimus).

Varjeltu kylä Rauman Kodiksamissa.

Rauman Kodiksamin kyläläisten yhteisöteos Varjeltu kylä. Kuva: Risto Kupari.

Tutkijoiden mukaan kaupunkien kulttuuri- ja luovista aloista on tehty paljon tutkimusta, mutta maaseudun kulttuuri- ja luovia aloja on toistaiseksi tutkittu vain vähän.

- Osahankkeessa tutkitaan maaseudun kulttuuri- ja luovien alojen toimijoita, näiden verkostoja ja luovan työn muotoja sekä näiden paikallisesti hyödyntämiä aineellisia ja aineettomia resursseja. Työn pohjana on maisemantutkimuksen laatima, lajissaan Suomen ensimmäinen maaseutualueiden kulttuurikartoitus Kokemäenjokilaaksossa, kertovat Häyrynen ja Nenko.

Suomessa tutkimuskohteina ovat Rauman ja Eurajoen maaseutualueet ja tutkimuksessa tehdään yhteistyötä niiden luovien ja kulttuurialojen toimijoiden kanssa. Osahankkeessa tehdään kulttuurikartoitusta kohdealueista ja toimijoista sekä kehitetään luovien ja kulttuurialojen innovaatiopotentiaalia muun muassa tulevaisuustyöpajoilla.

- Osahankkeessa käytetään tulevaisuuden tutkimuksen osallistavia menetelmiä, jotka toteutetaan paikallistason kulttuurin ja luovan alan toimijoiden kanssa -tavoitteena vahvistaa erityisesti kestävää kehitystä, innovaatioita ja kilpailukykyä, sanoo Latvala-Harvilahti.

Kuvataiteilija Maria Leppänen maalauksineen Krikutillin terassilla Luvian Verkkorannassa

Kuvataiteilija Maria Leppänen esittelee Vanitas-maalaustaan Eurajoella kesäkoti Krikutillin edustalla. Kuva: Marjo Heino.

Osatutkimuksia toteutetaan kaikkiaan 12 Euroopan maassa. Konsortiossa ovat mukana muun muassa National University of Ireland Galway, Euroopan kulttuurikeskusten verkosto ENCC sekä Utrechtin, Bifröstin ja Hildesheimin yliopistot. Niiden lisäksi hankkeella on useita kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, kuten Cultural Action Europe, Creative Scotland ja Creative Cities Network Kanadassa.

Lisätietoja

Maunu Häyrynen
mauhay@utu.fi

Katriina Siivonen
katriina.siivonen@utu.fi

Luotu 15.08.2022 | Muokattu 15.08.2022