Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta -verkkokurssi avoimena yliopisto-opetuksena

01.10.2023

Mitä tulevaisuustieto on? Miten tulevaisuudesta voi saada tietoa?

Tervetuloa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen opintoihin kuuluvalle verkkokurssille pohtimaan tulevaisuustiedon perustaa ja syventämään tiedonalaan liittyvää tietämystäsi! Opintojaksolle voi osallistua avoimen yliopisto-opetuksen kautta paikkakunnasta riippumatta – kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta (5 op) -opintojakso sopii kaikille tulevaisuudentutkimuksesta kiinnostuneille, jotka haluavat syventää ymmärrystään tulevaisuustiedosta ja siitä, mihin se tieteellisesti perustuu. Jakso on osa Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuutta (25 op).

Opinnoissa ja siihen kuuluvissa tehtävissä perehdytään muun muassa seuraaviin kysymyksin:

  • Mitkä ovat tulevaisuudentutkimuksen keskeiset piirteet ja millainen on tulevaisuustiedon luonne?
  • Millaisia arvokeskusteluja julkisuudessa tällä hetkellä käydään?
  • Miten tulevaisuus muotoutuu? Osa muutoksesta tapahtuu lyhyellä aikavälillä näyttävästi, kun taas trendinomainen muutos tapahtuu pidemmällä aikavälillä, jopa huomaamattomasti.
  • Murrosajan kompleksisuus ja monimuotoiset tulevaisuuskuvat
  • Tulevaisuuskuvien kulttuuriset aikakäsitykset

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina 23.10. - 10.12.2023. Kurssilla ei ole luento-opetusta tai reaaliaikaisia verkkotapaamisia, vaan se suoritetaan itsenäisesti viikoittaisia materiaaleja hyödyntäen ja tehtäviä palauttaen sekä kirjoittamalla loppuessee

Opintojakson vastuuopettajina ovat Katariina Heikkilä ja Outi Vehka-Aho Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Ilmoittautumisaika on 6.10. - 18.10.2023, opintomaksu 75 euroa. Jos ilmoittaudut opintojakson suorittamisen jälkeen Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuteen 25 op, jakson maksu hyvitetään kokonaisuuden opintomaksusta (250 euroa). Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus järjestetään tammikuusta 2024 alkaen monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa.

Luotu 01.10.2023 | Muokattu 10.10.2023