Avoimen yliopiston verkkokurssilta ennakointiosaamista muuttuvaan maailmaan

05.09.2023

Ennakointiosaamista tarvitaan yhä enemmän kaikilla eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä. Tarvitsemme perusteltua ja tutkittua tietoa toimintamme tukemiseksi, mutta myös taitoa ennakoida mahdollisia tulevaisuuksia.

Kaikki strategiatyötä tekevät tarvitsevat työkalupakkiinsa välineitä niin lyhyen kuin pitkän aikavälin ennakointiin. Ennakoinnin kohteena voivat olla esimerkiksi henkilöstön tulevat osaamistarpeet. Ennakointi on tarpeen myös muun muassa palvelumuotoilussa. Samalla varaudutaan odottamattomiinkin muutoksiin ja minimoidaan ei-toivottuja vaikutuksia.

- Ennakoimalla voi laajemmin selvittää eri tulevaisuusvaihtoehtoja omalle yhteisölle ja itselleen. Ennakoimalla voi määrittää, minkälainen tulevaisuus olisi toivottava ja mitä pitäisi tehdä, että saadaan se toteutumaan, luonnehtii Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koulutusasiantuntija Carmen Tomas Martinez. Ennakointi edistää tulevaisuuden mahdollisuuksien havaitsemista ja niihin tarttumista sekä paremman maailman rakentamista.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijat Ennakoinnin perusteet -kurssin vetäjinä

Martinez toimii opettajana Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena ensimmäistä kertaa tarjottavalla Ennakoinnin perusteet (5 op) -verkkokurssilla. Hänellä on kokemusta ennakointityöstä erilaisissa organisaatioissa: yliopistossa, järjestössä sekä kansainvälisessä suuryrityksessä.

Martinezin lisäksi kurssilla on mukana kaksi muuta ennakoinnin asiantuntijaa. Hanna-Kaisa Aalto on kokenut yritysten tulevaisuustyöskentelyn sparraaja ja ennakointimenetelmien kouluttaja.

- Työssäni koulutuspäällikkönä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa olen osallistunut erilaisiin ennakointihankkeisiin niin yritysten, julkisorganisaatioiden kuin järjestöjenkin kanssa, kertoo Aalto.

Kurssilla opettaa myös Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Johanna Ollila, joka on kunnostautunut erityisesti alueellista kehittämistä tukevassa ennakointityössä sekä tulevaisuusajattelun ja -ohjauksen kehittäjänä.

Kurssin aikana tutustutaankin ennakointiin eri ympäristöissä mukaan lukien yritykset, valtion hallinto, aluekehitys, kuntakehitys ja järjestöt. Se sopii siten hyvin eri alojen asiantuntijoille ja ammattilaisille - kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Systemaattista otetta ennakointiin

- Ajattelemme tulevaisuutta usein lineaarisesti ja kapeasti. Systemaattinen harjoittelu auttaa laventamaan tulevaisuusnäkymiä, toteaa Hanna-Kaisa Aalto. Ennakoinnin perusteet -kurssilla saa hyvä kokonaiskuvan ennakoinnista sekä sen hyödyistä ja haasteista. Kurssilla tutustutaan ennakoinnin vaiheisiin, prosesseihin ja tärkeimpiin työkaluihin niin teoriassa kuin käytännössä.

Osallistujat pääsevät kokeilemaan menetelmiä käytännössä ja saavat vinkkejä ennakoinnin hyödyntämiseen omissa organisaatioissaan. Kyse on monipuolisesta paketista, jossa akateemisuus, teoria ja käytäntö ovat hyvässä tasapainossa, kertoo Carmen Tomas Martinez.

Kurssilla lähdetään liikkeelle perusasioista, joten sillä ei ole pääsyvaatimuksia, eikä vaatimusta aikaisemmasta ennakointiosaamisesta. Tehtävien, lisämateriaalien ja ennakointiesimerkkien ansiosta myös jo ennakoinnista tietoa ja kokemusta omaavat pääsevät oppimaan uutta ja syventymään.

Opinnot verkossa 13.9. alkaen

Ennakoinnin perusteet -kurssi järjestetään 13.9. - 6.11.2023 verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy reaaliaikaista opetusta. Ilmoittautumisaika on 18.8. - 11.9.2023, opintomaksu 75 euroa.

Tutustu kurssiin tarkemmin opintojen esittelysivulla:

> Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Luotu 05.09.2023 | Muokattu 06.09.2023