Yhteistyö mediatutkimuksen oppiaineessa

Mediatutkimus on mukana kansainvälisen populaarikulttuurintutkimuksen keskuksen International Institute for Popular Culturen (IIPC) toiminnassa. Kansainvälistä kulttuurintutkimuksen seuraa Association for Cultural Studies (ACS) hallinnoidaan mediatutkimuksesta käsin. Oppiaineen henkilökunta osallistuu aktiivisesti myös esim. Eetos-yhdistyksen ja Suomen elokuvatutkimuksen seuran (SETS) toimintaan.

Yhteistyötä tehdään lisäksi muun muassa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Meyer Turun ja Helsinki-Filmin kanssa.