JOO-opinnot

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

JOO-opiskelijaksi humanistiseen tiedekuntaan

Saadakseen joustavan opinto-oikeuden tulee hakijan täyttää sähköinen JOO-hakulomake osoitteessa www.joopas.fi. Mikäli hakijan kotiyliopisto ei ole mukana sähköisessä joopas-järjestelmässä, voi hakemuksen poikkeuksellisesti toimittaa paperilla tiedekunnan opintotoimistoon. Myös paperilla toimitetussa JOO-hakulomakkeessa tulee olla hakijan kotiyliopiston puolto niihin opintoihin, jonka opinto-oikeutta haetaan.

Hakuaika on jatkuva. Hakijan tulee kuitenkin huomata, että hakemukset niihin opintokokonaisuuksiin, joiden opinto-oikeuden saaminen edellyttää sivuaineen valintakokeeseen osallistumista, tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen oppiaineen sivuainekoetta.

Mikäli opinto-oikeuden saaminen edellyttää sivuaineen valintakokeeseen osallistumista, opinto-oikeutta voi pääsääntöisesti hakea ainoastaan syyslukukauden alusta alkaviin opintoihin. Sivuainekokeeseen osallistuminen edellyttää yleensä lisäksi erillistä ilmoittautumista ao. oppiaineen toimistoon.

Tiedekuntaan voi saada JOO-oikeuden samoin perustein kuin yliopiston omat opiskelijat saavat kyseessä olevaan aineeseen sivuaineen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus voidaan myöntää hakemuksen perusteella niihin aineisiin, joihin yliopiston omilla opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus. Niihin aineisiin, joissa opinto-oikeus on kiintiöity, valitaan perusopintoihin hakevat sivuainekokeen tai muun oppiaineen määrittelemän kriteerin perusteella. Mikäli opiskelija on suorittanut aikaisemmin hakukohteena olevan alan opintoja toisessa yliopistossa, on oppiaineella mahdollisuus vapauttaa hakija sivuainekokeeseen osallistumisesta. Lisäksi tulee huomata, että opiskelijoita voidaan joutua karsimaan opetus- ja tilaresurssien rajallisuuden vuoksi.

Myös Åbo Akademin opiskelijat hakevat opinto-oikeutta Turun yliopistoon sähköisellä JOO-hakulomakkeella.