Yhteistyö suomen kielen linjalla

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine harjoittaa laajaa yhteistyötä niin tiedeyhteisön sisällä kuin ympäröivän yhteiskunnankin kanssa. Oppiaineen erityisosaamista voi hyödyntää monella eri tavalla.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen väki osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun käyttämällä asiantuntijapuheenvuoroja erilaisilla foorumeilla. Oppiaine tekee yhteistyötä yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa:

 • Lounais-Suomen koulut
 • Lukioiden kehittämisverkoston (LUKE) lounaissuomalaiset toimijat
 • alueen kunnat
 • media, mm. Turun Sanomat.

Oppiaineen opettajat ja tutkijat tekevät koulutusyhteistyötä usealla taholla. He toimivat

 • kutsuttuina kouluttajina yliopiston ulkopuolella
 • kutsuttuina luennoijina koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa
 • yhteistyökumppaneina yliopistojen yhteisillä kursseilla
 • opettajina laitoksen, tiedekunnan ja yliopiston yhteistyönä järjestetyillä kursseilla.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tutkijat osallistuvat kansainvälisen tiedeyhteisön keskusteluun. Yhteistyötä tutkimuksen saralla tehdään muun muassa seuraavien tahojen kanssa:

 • koti- ja ulkomaisten yliopistojen tutkijat
 • yhteiset kansalliset ja kansainväliset tutkimushankkeet ja -verkostot
 • eri alojen tutkijat yliopiston sisällä.

Jatkokoulutuksessa yhteistyötä tehdään useisiin suuntiin: