Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa

Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistot järjestävät yhteistyössä erikoistumiskoulutuksen Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa 30 op monimuoto-opintoina. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut on varhaiskasvatuksen kulttuurisen moninaisuuden asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman työnsä, työympäristönsä ja kuntansa lisäksi myös kansalliseen kehittämistyöhön.

Tutustu Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa -erikoistumiskoulutukseen

Koulutuksen kohderyhmä

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutaustaiset lastentarhanopettajat, joilla on vähintään kolmen vuoden alan työkokemus.

Koulutuksen kesto

Koulutus toteutetaan ajalla 28.9.2018–31.12.2019.

Koulutuksen toteutus

Erikoistumiskoulutus suoritetaan työn ohessa. Koulutus kestää noin  kalenterivuoden ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena, lähi- ja verkko-opintoina.  Koulutuksen kontaktitapaamisia on kuutena viikonloppuna (perjantai-iltapäivä ja lauantai) Helsingissä. Opetus koostuu mm. luennoista, webinaareista, työpajoista ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksessa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen laatimalla jokaiselle henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Kulttuurinen monimuotoisuus yhteiskunnassa ja varhaiskasvatusjärjestelmässä 5 op
  • Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksen käytännöissä 5 op
  • Kielellisen moninaisuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa 5 op
  • Identiteetin ja äidinkielen tukeminen kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä 5 op
  • Työelämälähtöinen kehittämishanke 10 op
Hakeutuminen koulutukseen ja lisätietoja

    Haku- ja valintaprosessista vastaa Tampereen yliopisto. Hakulomakkeen ja lisätietoja koulutuksesta löydät Tampereen yliopiston verkkosivulta.