Med kuvitus 589

Tutkimus biolääketieteen laitoksella

Laitoksessa on kolme tutkimuksen yksikköä: 1) infektiot ja immuniteetti, 2) integratiivinen fysiologia ja farmakologia, sekä 3) syöpätutkimus. Laitoksellamme tutkimus käsittää sekä biolääketieteellistä perustutkimusta että translationaalista tutkimusta, ja yksikköjako heijastaa tutkimuksemme painopistealueita. 

Tutkimuksessa pyrimme poikkitieteellisyyteen ja tutkimusaiheiden luovaan yhdistelyyn niin eri tutkimusryhmien kuin yksiköidenkin yhteistyön kautta. Lisäksi teemme paljon yhteistyötä paikallisesti kliinisten tutkijoiden, yliopiston muiden laitosten ja Åbo Akademi yliopiston kanssa. Tutkimuksemme myös verkostoituu laajalti kansallisesti ja kansainvälisesti lukuisien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yksityisten tahojen kanssa. 

Biolääketieteen laitoksen viimeaikaisia julkaisuja

Dicer ablation in Kiss1 neurons impairs puberty and fertility preferentially in female mice (2022)

Nature Communications
Roa Juan, Ruiz-Cruz Miguel, Ruiz-Pino Francisco, Onieva Rocio, Vazquez Maria J., Sanchez-Tapia Maria J., Ruiz-Rodriguez Jose M., Sobrino Veronica, Barroso Alexia, Heras Violeta, Velasco Inmaculada, Perdices-Lopez Cecilia, Ohlsson Claes, Avendano Maria Soledad, Prevot Vincent, Poutanen Matti, Pinilla Leonor, Gaytan Francisco, Tena-Sempere Manuel
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

miR-32 promotes MYC-driven prostate cancer (2022)

Oncogenesis
Scaravilli Mauro, Koivukoski Sonja, Gillen Andrew, Bouazza Aya, Ruusuvuori Pekka, Visakorpi Tapio, Latonen Leena
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Biolääketieteen laitoksen väitöskirjoja