Tutkimus biolääketieteen laitoksella

Laitoksessa on kaksi tutkimuksen toiminnallista yksikköä: integratiivinen fysiologia ja farmakologia sekä syöpä, infektiot ja immuniteetti. Tutkimuksessa pyrimme sisäisesti poikkitieteellisyyteen ja tutkimusaiheiden luovaan yhdistelyyn tutkimusryhmien yhteistyön kautta – myös toiminnallisten yksiköiden välillä.

Tutkimus laitoksellamme on biolääketieteellistä perustutkimusta ja sisällöltään monesti translationaalista, eli mallittaa ihmisen sairauksia ja sairauksien mekanismeja. Teemme yhteistyötä paikallisesti kliinisten tutkijoiden kanssa, yliopiston muiden laitosten kanssa ja Åbo Akademi yliopiston kanssa. Tutkimuksemme verkostoituu laajalti kansallisesti ja kansainvälisesti lukuisien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yksityisten tahojen kanssa. 

Integratiivisen fysiologian ja farmakologian johtajana toimii professori Eriika Savontaus ja varajohtajana dosentti Jorma Määttä.
Syöpä, immuniteetti ja infektiot –toiminnallisen yksikön johtajana toimii professori Johanna Schleutker ja varajohtajana professori Jaana Vuopio.