Med kuvitus 589

Tutkimus biolääketieteen laitoksella

Laitoksessa on kolme tutkimuksen yksikköä: 1) infektiot ja immuniteetti, 2) integratiivinen fysiologia ja farmakologia, sekä 3) syöpätutkimus. Laitoksellamme tutkimus käsittää sekä biolääketieteellistä perustutkimusta että translationaalista tutkimusta, ja yksikköjako heijastaa tutkimuksemme painopistealueita. 

Tutkimuksessa pyrimme poikkitieteellisyyteen ja tutkimusaiheiden luovaan yhdistelyyn niin eri tutkimusryhmien kuin yksiköidenkin yhteistyön kautta. Lisäksi teemme paljon yhteistyötä paikallisesti kliinisten tutkijoiden, yliopiston muiden laitosten ja Åbo Akademi yliopiston kanssa. Tutkimuksemme myös verkostoituu laajalti kansallisesti ja kansainvälisesti lukuisien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yksityisten tahojen kanssa. 

Biolääketieteen laitoksen viimeaikaisia julkaisuja

Antioxidant, antitumoral, antimetastatic effect and inhibition of collagenase enzyme activity of Eleutherine bulbosa (Dayak onion) extract: In vitro, in vivo and in silico approaches (2024)

Journal of Ethnopharmacology
da Silva Regildo Márcio Gonçalves, Alves Caio Pismel, Barbosa Fernando Cecar, Santos Hugo Henrique, Adão Kaue Mendonça, Granero Filipe Oliveira, Figueiredo Célia Cristina Malaguti, Figueiredo Carlos Rogerio, Nicolau-Junior Nilson, Silva Luciana Pereira
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Biolääketieteen laitoksen väitöskirjoja