Opiskelu hammaslääketieteen laitoksella

Hammaslääkäri on suun ja leukojen alueen lääketieteellinen asiantuntija, joka edistää monipuolisesti väestön suunterveyttä sekä hoitaa suun ja leukojen sairauksia ja vammoja.

Hammaslääkärin työ on monipuolista ja mielenkiintoista, ja sitä tehdään moniammatillisesti. Työssä tarvitaan laajat teoriatiedot, hyvät käden taidot ja ihmisläheistä palveluasennetta.

Hammaslääkärin ammatti on arvostettu, itsenäinen ja kansainvälinen. Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos pyrkii kouluttamaan kliinisiltä valmiuksiltaan hyviä hammaslääkäreitä, joiden oppi ja toiminta perustuu tutkittuun tietoon.

Hammaslääketieteessä suoritetaan ylempi korkeakoulututkinto (hammaslääketieteen lisensiaatti, HLL). Tutkinto on laajuudeltaan 330 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 5,5 vuotta. Koulutus sisältää monipuolisesti teoreettisia ja kliinisiä opintoja.

Työelämä ja harjoittelu

Turun yliopisto vastaa hammaslääkärikoulutuksen teoreettisista opinnoista. Koulutuksen kliininen osuus eli potilastyön harjoittelu toteutetaan pääosin Turun terveydenkeskuksessa, osin myös Turun yliopistollisessa keskussairaalassa sekä etenkin viimeisenä lukukautena eri puolella Suomea sijaitsevissa terveyskeskuksissa.

Hajautettu koulutus

Hammaslääketieteessä opetuksen hajauttaminen käynnistettiin vuonna 2008 Vaasassa. Tällä hetkellä hammaslääketieteen opiskelijat saavat Vaasan lisäksi opetusta Porissa, Salossa, Tampereella, Forssassa ja Lahdessa. Hammaslääketieteen peruskoulutuksen hajauttaminen tulee todennäköisesti lähitulevaisuudessa laajentumaan myös uusiin hajautusyksiköihin.

Jatko-opiskelu

Perustutkinnon jälkeen opiskelua voi jatkaa erikoishammaslääkäriksi ja hammaslääketieteen tohtoriksi.