Opiskelu lastenpsykiatrian oppiaineessa

Lastenpsykiatrian perusopetus sijoittuu lääketieteen opintojen kliiniseen vaiheeseen viidennelle vuosikurssille. Opiskelutavoitteet omaksuttuaan opiskelija kykenee tunnistamaan lastenpsykiatriset ongelmat, arvioimaan niiden vakavuutta ja erotusdiagnostiikkaa sekä suunnittelemaan tarvittavat jatkotoimenpiteet. Opetus sisältää teoreettista luento- ja pienryhmäopetusta sekä käytännön opetusta pienryhmissä.

Lastenpsykiatriaan erikoistuminen ja ammatillinen täydennyskoulutus

Lastenpsykiatrisen jatko- ja täydennyskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa lastenpsykiatrian erikoislääkäreitä sekä tarjota ammatillista täydennyskoulutusta. Lastenpsykiatriaan erikoistuvilla lääkäreillä on viikoittain kokonainen koulutuspäivä, joka sisältää monipuolista teoreettista ja kliinistä koulutusta. 

Lastenpsykiatrian oppiaine järjestää myös psykoterapeuttikoulutusta. 

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen perehtyminen lastenpsykiatriseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Oppiaine järjestää tieteellisen jatkokoulutuksen osana myös systemaattista teoreettista koulutusta.