Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian oppiaine toimii Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastenpsykiatrian yksikön yhteydessä. Oppiaine vastaa lastenpsykiatrian perusopetuksesta sekä ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Opetus kattaa lastenpsykiatrian eri osa-alueet, kuten yleislastenpsykiatrian, neuropsykiatrian, pienten lasten psykiatrian ja oikeuspsykiatrian.

Yksikössä tehtävä tieteellinen tutkimustyö ja jatkokoulutus on laaja-alaista ja aktiivista. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö on monipuolista ja runsasta. Laajojen epidemiologisten tutkimusten lisäksi meneillään on useita digitaalisuutta hyödyntäviä uraauurtavia hoitotutkimuksia. Valtaosa viimeisen 10 vuoden aikana maassamme julkaistuista lastenpsykiatrian alan väitöskirjoista on tehty Turun yliopistossa.

Merkittävä osa aikuisiän psyykkisistä häiriöistä alkaa lapsuudessa. Hoito on sitä tehokkaampaa, mitä aiemmin se aloitetaan. Lastenpsykiatrian tavoitteena on lisätä mielenterveyden ongelmien tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja varhaista hoitamista ja siten edistää kaikenikäisten mielenterveyttä ja toimintakykyä. 

Tutustu lastenpsykiatrian oppiaineeseen