Tutkimus lastenpsykiatrian oppiaineessa

Turun yliopistossa tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti arvioituna korkeatasoista lastenpsykiatrian alan tutkimusta. Tutkimustoiminta painottuu lastenpsykiatriseen epidemiologiaan, mielenterveyden riskitekijöihin raskausajasta lähtien ja matalan kynnyksen digitaalisiin hoitoihin. 

Tutkimus edistää mielenterveysongelmien varhaista tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja palvelujen kehittämistä. Oppiaine tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tutkimustyön tekemiseen, teoreettiseen kouluttautumiseen sekä yhteistyöhön niin Suomessa kuin ulkomailla.Tutkimus edistää mielenterveysongelmien varhaista tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja palvelujen kehittämistä. Oppiaine tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tutkimustyön tekemiseen, teoreettiseen kouluttautumiseen sekä yhteistyöhön niin Suomessa kuin ulkomailla.

Tutkimusprojektit

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Keskuksen hankkeissa tutkitaan mm. mielenterveyden kehityspolkuja sikiökaudelta aikuiselämään, varhaisia psykososiaalisia ja biologisia riskitekijöitä, lapsuuden psykososiaalisten ongelmien yhteyttä aikuisiän sairastuvuuteen, kuolleisuuteen, rikollisuuteen ja muuhun syrjäytymiseen, sekä lasten ja nuorten hyvinvointia, mielenterveystaitoja ja terveyskäyttäytymistä. Suurimmat tutkimusaineistot sisältävät tietoja sadoista tuhansista henkilöistä. Kehitämme varhaisia interventioita digitaalisia hoitoympäristöjä hyödyntäen ja teemme interventioiden vaikuttavuustutkimusta. Interventiot kohdennetaan kehityksellisesti tärkeisiin siirtymävaiheisiin raskausajasta nuoren itsenäistymiseen saakka. Osa interventioista on edennyt implementaatiovaiheeseen, jolloin niitä tutkitaan osana perusterveydenhuollon kliinisiä käytäntöjä.

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on mukana INVEST-lippulaivahankkeessa, joka pyrkii eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen interventioiden kautta.

Keskus on myös valittu Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin huippuosaamisyksiköksi.

Lue lisää

FinnBrain-tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään ympäristön ja perimän vaikutuksia lapsen kehitykseen. Tutkimus muodostuu useista osatutkimuksista, joissa tutkitaan muun muassa vanhempien stressin yhteyttä lapsen aivojen kehitykseen, lapsen psykologista kehitystä, lapsen stressiä päiväkodissa, äidinmaidon- ja suolistomikrobiston koostumusta, syömiskäyttäytymistä sekä vanhemman varhaista mentalisaatiokykyä.Tutkimuksessa selvitetään ympäristön ja perimän vaikutuksia lapsen kehitykseen. Tutkimus muodostuu useista osatutkimuksista, joissa tutkitaan muun muassa vanhempien stressin yhteyttä lapsen aivojen kehitykseen, lapsen psykologista kehitystä, lapsen stressiä päiväkodissa, äidinmaidon- ja suolistomikrobiston koostumusta, syömiskäyttäytymistä sekä vanhemman varhaista mentalisaatiokykyä.

Lue lisää

Lastenpsykiatrian oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja