Psykiatria

Psykiatrian oppiaine vastaa lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden psykiatrian perusopetuksesta sekä psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksesta ja alan tieteellisestä jatkokoulutuksesta. 

Psykiatria on yksi suurimmista lääketieteen erikoisaloista Suomessa. Psykiatreja toimii psykiatrisissa sairaaloissa, yleissairaaloissa, erikoissairaanhoidon avohoidossa, yksityislääkäreinä, valtion laitoksissa, terveyskeskuksissa ja muissa tehtävissä.

Psykiatrian klinikka on 1960-luvulta lähtien toiminut kahdessa yksikössä, Turun kaupunginsairaalassa ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Oppiaine oli ensimmäisiä hajautetun opetuksen mallin soveltajia erikoislääkärikoulutuksessa jo 1990-luvun alusta ja myöhemmin perusopetuksessa Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla.  

Tutustu psykiatrian oppiaineeseen

Sinua voisi kiinnostaa myös