Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Yleislääketiede on suurin lääketieteen erikoisala. Suomen kaikista työikäisistä erikoislääkäreistä noin 20 prosenttia on yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Turun yliopistossa on tällä hetkellä 225 yleislääketieteen erikoistujaa ja vuosittain yleislääketieteen erikoislääkäreitä valmistuu Turusta noin 20. 

Tapahtumat ja tiedotteet

Yleislääketieteen tapahtumakalenterista löydät kaikki tapahtumat koskien YLE klinikoita, erikoistujaseminaareja, lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien valmennuksia, kansainvälisiä koulutuksia ja YEK-lähipäiviä.

Ohjaus

Jokaisessa koulutuspaikassa koulutuksesta vastaa nimetty kouluttaja, jolla on erikoislääkärin oikeus kyseisellä alalla. Jokaisella erikoistujalla on lisäksi henkilökohtainen kouluttaja, jonka tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäri. Sama kouluttaja toimii erikoistumisen henkilökohtaisena ohjaajana myös kliinisten erikoisalajaksojen aikana. Työvälineitä ohjaukseen sekä erikoistuvalle että el-kouluttajalle hyödynnettäväksi löytyy alta.

ELSA

ELSA on erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallinen sähköinen seurantajärjestelmä ja korvaa aiemmin Turun yliopistolla yleislääketieteellä käytössä olleen Doctornalin. ELSA on auennut käyttöön elokuussa 2022.

Erikoistuja saa ELSAn käyttöoikeuden opinto-oikeuden perusteella. ELSAan kirjaudutaan suomi.fi:llä käyttäen joko pankkitunnuksia, varmennekorttia tai mobiilivarmennetta. ELSAssa erikoistuja hallinnoi omaa erikoistumistaan ja antaa katseluoikeuden omalle erikoislääkärikouluttajalleen.

Jos erikoistumistasi on jäljellä alle vuosi, palveluita ei tarvitse kirjata ELSAan, jos ei halua. Jos ei kuitenkaan ole kirjannut suoritteita vielä minnekään sähköisesti, kannattaa ne ensisijaisesti kirjata ELSAan. Kuitenkin myös Doctornaliin kirjatuilla palveluilla voi jatkaa ja hyväksyttää palvelut Doctornalin avulla valmistumisvaiheessa.

Yleistä

Yleislääketieteen eval-virat sairaalajaksoihin

Yleislääketieteen käytössä on kolme yleislääketieteen erikoistuvan lääkärin koulutusvirkaa TYKSissä. Virat ovat määräaikaisia ja ne on jaettu kahdeksitoista 3kk erikoistumisjaksoksi. Virat täytetään 1. tammikuuta lähtien koko kalenterivuoden ajaksi. Palvelu suoritetaan hakijan toivomusten perusteella TYKS:n jollakin erikoisalalla niin, että koulutus muodostaa mielekkään kokonaisuuden yleislääketieteen erikoislääkärin opinnoissa.

Hakuilmoitus julkaistaan syyskuun alussa Lääkärilehdessä, kuntarekryssä sekä VSSHP:n sivuilla.


Tyks Akuutti

Akuuttilääkärirotaation yleislääketieteen erikoistuvan virkapohja, jossa systemaattiset koulutukset torstaisin ja henkilökohtainen tutor jaksolle. Konsultaatiotuki. Työ on räätälöitävissä päivätyöksi, työaika 38.25 tuntia/vko, ei päivystyksiä/ylitöitä. Virka on jaettu neljäksi peräkkäiseksi 3 kk jaksoksi vuonna 2022.


Lisätietoja: pieta.sundqvist(at)utu.fi.


Yleislääketieteen erikoistuvan lääkärin virat VSSHP:ssä

Vuosi Hakemukset Virat 3kk Sivuvirat Täyttöaste Klinikat
2021 15 12 0 100% IHO, KNK, RAD, KIR, FYS, ONK, PAL, LAS, GYN, NEU
2020 19 12 0 100% ORT, IHO, LAS, KIR, RAD, GYN, NEU
2019 26 8 0 100% FYS, ONK, LAS, NPSY, KIR
2018 24 8 0 100% LAS, IHO, KIR
2017 33 7 3 100% LAS, IHO, GYN, NEU, AKU, KAR

Palaute jaksoista on ollut pääsääntöisesti hyvää. Palautetta toiminnan kehittämiseksi kerätään jakson jälkeen lähettämällä jakson suorittaneelle Webropol -kysely. Erikoistujien tulee muistaa pyytää jaksoista työtodistuksen lisäksi ohjaajaltaan kirjallinen lyhyt todistus työnkuvasta ja toteutuneesta ohjauksesta. Ohjaajan tulee olla sen alan erikoislääkäri, jolta jaksoa hyväksytetään.


Myös Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä on kaksi yle eval-virkaa.

Kysy lisätietoja aluekoordinaattoreilta emilia.ylirintala(at)vaasa.fi tai johanna.segerroos(at)porinperusturva.fi

Sairaalajaksojen ja muita sijaisuuksia tarjolla

Alle on kerätty yleislääketieteen oppialan ja VSSHP PTH-yksikön tietoon saatettuja sijaistarpeita, joista voi kysellä esimerkiksi erikoistumiseen kelpaavaa sairaalajaksoa.


Akuutti, Tyks

 • Akuuttilääkärirotaatioon on saatu myös yleislääketieteen erikoistuvan virkapohja, jossa työkierto huomioon ottaen torstaisin koulutusta ja henkilökohtainen tutor jaksolle. Työ on 3-vuorotyötä, 38.25 tuntia/vko. Palkkaus on sama kuin suoraan mennessä, mutta erikoistuvan koulutuksessa olo pystytään huomioimaan paremmin.
 • Yleislääketieteen erikoistuva toimii hoitoyksiköissä akuuttilääkäreiden sekä muiden erikoisalojen lääkäreiden kanssa rintarinnan. Vuoden 2022 paikat haussa syyskuussa Kuntarekryssä. Lisätiedot: pieta.sundqvist(at)utu.fi.

Nuorisopsykiatria, Tyks

 • Tervetuloa työkaveriksi nuorisopsykiatrialle! Tyksin nuorisopsykiatrialla avohoidossa on tarjolla mielenkiintoista ja moniammatillista työtä hyvässä työyhteisössä nyt loppusyksystä -22 alkaen. Meille voit tulla erikoistumaan, tekemään reunoja tai vaikka vain kokeilemaan olisiko tämä alasi. Halutessasi voit tehdä työtä osa-aikaisesti ja myös osittainen etätyö kotoa käsin on mahdollista. Ohjausta ja tukea saa runsaasti, kannustamme osallistumaan koulutuksiin ja panostamme hyvään perehdytykseen, pyrimme varaamaan perehdytykseen ensimmäisen työviikon.
  Erikoistuvan lääkärin palkka on 4583,98 euroa ja tiistai-iltapäivät on varattu koulutukseen. Päivystämisvelvoitetta ei ole, mutta halutessaan voi Kupittaalla päivystää osastoja, jolloin käytettävissä on takapäivystäjän konsultaatio.
  Jos kiinnostuit, lähetä viestiä, soita tai kirjoita sähköpostia: Maijastiina Hietamäki, vastuualuejohtaja, oyl, maijastiina.hietamaki(at)tyks.fi, puh. 050 3048264

Sisätaudit, Tyks

 • Lisätiedot: Laura.tienaho(at)tyks.fi.
 • Salo, Loimaa, Vakka-Suomi. Lisätietoja: Jan.Sundell(at)tyks.fi

Turun kaupunginsairaala, TKS

 • Mahdollisuus saada geriatrian, sisätautien tai neurologian kliinistä erikoisalapalvelua.
 • Kyselyt ylilääkäri kari.koskela(at)turku.fi ja hakemukset tea.tuominen(at)turku.fi. 

Psykiatria, Tyks

 • Tyks Psykiatria etsii psykiatrian kurssia suorittavia tai sen suorittaneita lääketieteen kandidaatteja ja valmistuneita lääketieteen lisensiaatteja monipuolisiin työtehtäviin! Jo kesäksi -22 tarjolla on töitä mm. riippuvuuspsykiatrian osastolla ja yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla. Viimemainitussa tehtävässä pääsee osallistumaan myös psykiatriseen päivystystyöhön Tyks Akuutissa.
  Työnhakijan toiveita kuunnellaan tarkalla korvalla ja työtehtävissä on valinnan varaa! Työkokemus esimerkiksi mielialahäiriöiden tai päihdehäiriöiden parissa on arvokas lisä yleislääkärille ja työterveyslääkärille. Geriatriasta kiinnostuneelle löytyy töitä vanhuspsykiatrialta ja lastenlääkäriksi haluava on tervetullut lastenpsykiatrialle! Mielenterveyden häiriöt ovat yksi nopeimmin kasvavista kansanterveyshaasteista ja työkokemus niiden parissa on kysyttyä!
  Ole pikimmiten yhteydessä rekrytointilääkäriimme jussi.vaahtovuo(at)tyks.fi ja etsitään Sinulle sopiva työtehtävä!

 • Tarjoamme reunakoulutuspaikkoja TYKS Psykiatrialta: Mielialahäiriöiden vastuualueella hyviä tilaisuuksia osa-aikaiseen tai 100% työhön psykiatrian eval-tyyppisesti, koulutukseen voi osallistua, viikottaista. Työssä hyvä perehdytys, lähiohjaus, seniorituki on-line lisäksi. Opit varmasti, miten mielialahäiriöitä arvioidaan, hoidetaan ja kuntoutetaan moniammatillisesti. Ota mieluusti yhteyttä syyskuun aikana vs. vastuualuejohtaja Leena Kähäri, ja 3.10. alkaen vastuualuejohtaja Monika Meimer (nyt vielä muissa tehtävissä), osoitteet leena.kahari at tyks.fi ja monika.meimer at tyks.fi

 • TYKS Psykiatrian riippuvuus- ja vanhuspsykiatrialla tarjolla reunapaikkoja. Lisätiedot: vastuualuejohtaja sanna-maija.perala(at)tyks.fi 

Lastenneurologia, Turun kaupunki

 • Turun kaupungin lasten neurologinen yksikkö. Lisätietoja ylilääkäri, anna.pitkanen(at)turku.fi

Neurologia, Tyks

 • Tyks neurolle reunajaksoja voi kysyä hallinnolliselta osastonylilääkäriltä Manu Jokelalta, manu.jokela(at)tyks.fi

Palliatiivinen pkl, Tyks

 • Erikoistuvalle mahdollisuus saada syöpätaudeiksi luettavaa erikoisalajaksoa. Lisätiedot: Outi.Hirvonen@tyks.fi

Vanhuspalvelut, Turun kaupunki

Mahdollisuus saada yleislääketieteen ja geriatrian palvelua. Vanhuspalveluissa voit toimia lääkärinä kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja/tai arviointiyksikössä oman kiinnostuksesi mukaan. Vanhuspalveluissa potilaita hoidetaan tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitajien, lähihoitajien ja muiden ammattiryhmien kanssa. Työ tehdään virka-aikaan ja voit toimia myös osa-aikaisena.
Kyselyt vs. ylilääkäri kirsi-marja.laine(at)turku.fi

Kuntoutuskeskus Ruissalo 

 • Fysiatriaan sopiva jakso yleislääketieteeseen erikoistuvalle lääkärille. Kelan kustantamat kurssit mm. TULES, KIILA, neurologinen ja tavallinen yksilökuntoutus, hengitystiepotilaiden (astma ja COPD ja uniapnea) sopeutumisvalmennuskurssit, IKKU eli ikäihmisten kurssit, OPI-kurssi nuorille. Itsemaksavat kuntoutujat. Vakuutusyhtiön kuntoutettavat. Pelastusopiston tarkastukset. Moniammatillinen tiimi (lääkäri, sairaanhoitaja, sosionomi, psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti). Myös kuntoutusosaston toimintaan pääsee tutustumaan.
  Kouluttajana toimivat koulutusoikeudet omaava fysiatri, Terhi Juutinen sekä Esti Laaksonen, yleislääketieteen erikoislääkäri, geriatri, hallinnon, palliatiivisen lääketieteen ja päihdelääketieteen erityispätevyys. Lisätiedot: esti.laaksonen@ruissalo.fi
Jatkokoulutuksen henkilöstöä

 

 • Päivi Korhonen, paikor(at)utu.fi, professori
 • Veera Veromaa, vimver(at)utu.fi, 9kk tk + yle erikoistuminen, koulutusylilääkäri
 • Elina Bergman, elina.bergman(at)utu.fi, YEK asiat
 • Tiina Vuorio, tjtikk(at)utu.fi, apulaiskoulutusylilääkäri
 • Johanna Segerroos, Johanna.Segerroos(at)porinperusturva.fi, aluekoordinaattori
 • Emilia Ylirintala, emilia.ylirintala(at)ovph.fi (50%), aluekoordinaattori
 • Virpi Kultanen, virpi.kultanen(at)tyks.fi, suunnittelija (pedagogi)
Kirjallisuutta

Ohjeita erikoistumiseen

Valtakunnalliset erikoislääkärikoulutuksen verkkosivut

Valtakunnallisilta erikoislääkärikoulutuksen sivuilta löydät ajantasaisimmat tiedot erikoistumiseesi liittyen. 

Kirjoillaolotodistus

Avi-korvaus

Terveyskeskuksilla ja sairaaloilla on lakisääteinen oikeus saada aluehallintovirastolta korvausta lääkärikoulutuksesta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista. Korvauksen saamiseksi erikoistujan tulee esittää työnantajalleen ja/tai toimipaikalleen kirjoillaolotodistus. Koska korvausta haetaan puolivuosittain, myös kirjoillaolotodistuksesta tarvitaan kopio puolivuosittain ja aina toimipaikan vaihtuessa.

Kirjoillaolotodistuksen saat tulostettua Pepistä utu-tunnuksillasi. 

Oppiportti käyttöön

Utu-tunnuksin saat Duodecimin Oppiportin käyttöösi. Tilillesi kertyy osallistumistodistukset ja muut keskeneräiset/valmiit suoritteet kirjoista ja kursseista.


Kirjaudu utu.fi - Volter - terveysportti - oppiportti. Rekisteröidy nimelläsi ja s-postilla, jonka jälkeen yliopisto tulee organisaatiotiliksi. Myöhemmin riittää vain jälkimmäinen kirjautuminen. Myös puhelimeen voit ladata sovelluksen ja päästä suoraan tietoihin näin.

Oppiportin verkkokursseista yleislääketieteen erikoistumistunteja on haettu ainakin seuraaville kursseille: ekg:n tulkinta (4), potilasturvallisuus (9), kliinisen rasituskokeen suorittaminen ja tulkinta (3), lasten ekg:n tulkinta (3), osaatko ehkäistä kohdunkaulan syöpää? (3).

Myös alan oppikirja "Yleislääketieteen perusteet" löytyy verkkoversiona Oppiportista.

YLE klinikka
 • Tarkoitettu kaikille terveyskeskuskoulutustaan suorittaville
 • Tavoitteena on saada vertaistukea, verkostoitua muiden terveyskeskusten erikoistujien kesken ja tukea suunnitelmallista koulutusta yleislääkärin osaamisalueiden sisällä. Aiheet valitaan erikoistujien toiveita kuunnellen. Aiheet ja ajankohdat löydät tapahtumakalenterista.
 • Mahdollisuus korvata osallistumisella yliopiston asettamaa ryhmäohjausvaatimusta 2h/kk
 • Yle klinikat eivät kerrytä erikoistumisen teoriakoulutusta

 

Valmistuminen

Ennen koulutustodistuksen lähettämistä tiedekuntaan tavataan etänä erikoistumisen vastuuopettaja (Veera Veromaa, vimver(at)utu.fi), jolloin hyväksyttävien palvelujen sisältö ja muu koulutus käydään läpi. Sähköisen lokikirjan (Doctornal) käyttö helpottaa tapaamista.

Aloita katsomalla ohjeet tiedekunnan sivuilta. Täytä todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta. Koulutusohjelman vastuuhenkilö on yleislääketieteen professori Päivi Korhonen. Liitteiksi tarvitset kaikki työtodistukset keskeytyksineen. Erikoisalajaksoista on hyvä olla työtodistuksen lisäksi lyhyt työnkuvaus erikoisalan ohjaajan (sen alan erikoislääkäri) allekirjoituksella varmennettuna. Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen koulutustodistukset tarvitaan kaikki ja ne on hyvä listata ja laskea yhteen erilliseen liitteeseen, mikäli ei Doctornal ole käytössä. Erittele myös yleislääketieteen oppialan omat seminaarit erikseen. Johtamisopinnot ja valtakunnallinen kuulustelu ovat Pepissä.

Oppialan allekirjoittama hakemuslomake liitteineen toimitetaan sähköisesti osoitteeseen laak-ammatillinen@utu.fi. HUOM! Korona-aikana kaikki hakemukset dokumentteineen toimitetaan sähköisesti esim. sähköpostin liitteenä tai toimittamalla linkin, josta dokumentit voi ladata.