Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Yleislääketiede on suurin lääketieteen erikoisala. Suomen kaikista työikäisistä erikoislääkäreistä noin 20 prosenttia on yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Turun yliopistossa on tällä hetkellä 225 yleislääketieteen erikoistujaa ja vuosittain yleislääketieteen erikoislääkäreitä valmistuu Turusta noin 20. 

Tapahtumat ja tiedotteet

Yleislääketieteen tapahtumakalenterista löydät kaikki tapahtumat koskien YLE klinikoita, erikoistujaseminaareja, lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien valmennuksia, kansainvälisiä koulutuksia ja YEK-lähipäiviä.

Ohjaus

Jokaisessa koulutuspaikassa koulutuksesta vastaa nimetty kouluttaja, jolla on erikoislääkärin oikeus kyseisellä alalla. Jokaisella erikoistujalla on lisäksi henkilökohtainen kouluttaja, jonka tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäri. Sama kouluttaja toimii erikoistumisen henkilökohtaisena ohjaajana myös kliinisten erikoisalajaksojen aikana. Työvälineitä ohjaukseen sekä erikoistuvalle että el-kouluttajalle hyödynnettäväksi löytyy alta.

Sähköinen lokikirja

Erikoistuja kerää lokikirjaan koulutuksensa työjaksot, työtodistukset sekä ulkoiset toimipaikkakoulutukset todistuksineen. Erikoistuja ja erikoislääkärikouluttaja voivat lokikirjan avulla suunnitella ohjaamista ja reflektoida oppimaansa. Lisäksi lokikirjan avulla erikoistuja voi kommunikoida kouluttajan ja yleislääketieteen erikoistumisen vastuuopettajan kanssa. Jokainen erikoistuja laatii koulutussuunnitelman yhdessä henkilökohtaisen kouluttajan kanssa. Suunnitelmaa tulee päivittää erikoistumisen aikana yhdessä kouluttajan kanssa kerran vuodessa tai suunnitelman muuttuessa.

(Erikoistujan kirjautuminen vaatii utu-tunnukset) 

Yleistä

Yleislääketieteen eval-virat sairaalajaksoihin

Yleislääketieteen käytössä on kolme yleislääketieteen erikoistuvan lääkärin koulutusvirkaa TYKSissä. Virat ovat määräaikaisia ja ne on jaettu kahdeksitoista 3kk erikoistumisjaksoksi. Virat täytetään 1. tammikuuta lähtien koko kalenterivuoden ajaksi. Palvelu suoritetaan hakijan toivomusten perusteella TYKS:n jollakin erikoisalalla niin, että koulutus muodostaa mielekkään kokonaisuuden yleislääketieteen erikoislääkärin opinnoissa.

Hakuilmoitus julkaistaan syyskuun alussa Lääkärilehdessä, kuntarekryssä sekä VSSHP:n sivuilla.


Tyks Akuutti

Akuuttilääkärirotaatioon on saatu yleislääketieteen erikoistuvan virkapohja, jossa systemaattiset koulutukset torstaisin (pääsy riippuu sijoituksesta) ja henkilökohtainen tutor jaksolle. Konsultaatiotuki 24/7. Työ on 3-vuorotyötä, 38.25 tuntia/vko. Palkkaus on sama kuin suoraan mennessä, mutta erikoistuvan koulutuksessa olo pystytään huomioimaan paremmin. Virka on jaettu neljäksi peräkkäiseksi 3 kk jaksoksi vuonna 2022.


Lisätietoja: pieta.sundqvist(at)utu.fi.


Yleislääketieteen erikoistuvan lääkärin virat VSSHP:ssä

Vuosi Hakemukset Virat 3kk Sivuvirat Täyttöaste Klinikat
2021 15 12 0 100% IHO, KNK, RAD, KIR, FYS, ONK, PAL, LAS, GYN, NEU
2020 19 12 0 100% ORT, IHO, LAS, KIR, RAD, GYN, NEU
2019 26 8 0 100% FYS, ONK, LAS, NPSY, KIR
2018 24 8 0 100% LAS, IHO, KIR
2017 33 7 3 100% LAS, IHO, GYN, NEU, AKU, KAR

Palaute jaksoista on ollut pääsääntöisesti hyvää. Palautetta toiminnan kehittämiseksi kerätään jakson jälkeen lähettämällä jakson suorittaneelle Webropol -kysely. Erikoistujien tulee muistaa pyytää jaksoista työtodistuksen lisäksi ohjaajaltaan kirjallinen lyhyt todistus työnkuvasta ja toteutuneesta ohjauksesta. Ohjaajan tulee olla sen alan erikoislääkäri, jolta jaksoa hyväksytetään.


Myös Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä on kaksi yle eval-virkaa.

Kysy lisätietoja aluekoordinaattoreilta emilia.ylirintala(at)vaasa.fi tai johanna.segerroos(at)porinperusturva.fi

Sairaalajaksojen sijaisuuksia tarjolla

Alle on kerätty yleislääketieteen oppialan ja VSSHP PTH-yksikön tietoon saatettuja sijaistarpeita, joista voi kysellä erikoistumiseen kelpaavaa sairaalajaksoa.


Akuutti, Tyks

 • Akuuttilääkärirotaatioon on saatu myös yleislääketieteen erikoistuvan virkapohja, jossa työkierto huomioon ottaen torstaisin koulutusta ja henkilökohtainen tutor jaksolle. Työ on 3-vuorotyötä, 38.25 tuntia/vko. Palkkaus on sama kuin suoraan mennessä, mutta erikoistuvan koulutuksessa olo pystytään huomioimaan paremmin.
 • Yleislääketieteen erikoistuva toimii hoitoyksiköissä akuuttilääkäreiden sekä muiden erikoisalojen lääkäreiden kanssa rintarinnan. Vuoden 2022 paikat haussa syyskuussa Kuntarekryssä. Lisätiedot: pieta.sundqvist(at)utu.fi.

Nuorten neuropsykiatrinen työryhmä, Tyks

 • Tilaa erikoistuvalle joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisella työajalla nuorten neuropsykiatrisessa työryhmässä. Meillä on mahdollisuus tutustua laajasti kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen moniammatillisessa ja mukavassa työryhmässä. Toimipaikkamme on Raision sairaalassa yhdessä lasten ja aikuisten neuropsykiatristen työryhmien kanssa. Erikoisalana nuorisopsykiatria. Lisätiedot ayl Enni.Makela(at)tyks.fi 

Sisätaudit, Tyks

 • Lisätiedot: Laura.tienaho(at)tyks.fi.
 • Salo, Loimaa, Vakka-Suomi. Lisätietoja: Jan.Sundell(at)tyks.fi

Turun kaupunginsairaala, TKS

 • Mahdollisuus saada geriatrian, sisätautien tai neurologian kliinistä erikoisalapalvelua.
 • Erityisesti 1/2022 pätkiä tarjolla. Kyselyt paula.viikari(at)turku.fi
 • Kyselyt ylilääkäri kari.koskela(at)turku.fi ja hakemukset tea.tuominen(at)turku.fi. 

Psykiatria, Tyks

 • TYKS Psykiatrialta kannattaa kysellä paikkoja sairaalapalveluiden suorittamiseen. Turun mielialatyöryhmässä vapautuu paikkoja erikoistuville 1.3.22. ja 1.4.22.
  Raision mielialatyöryhmässä vapautuu paikka erikoistuvalle 1.3.22. Lisätiedot: vastuualuejohtaja monika.meimer(at)tyks.fi
 • TYKS Psykiatrian Turun, Raision ja Salon mielialahäiriöpoliklinikalla olisi tarjolla töitä yleislääketieteeseen erikoistuvalle. Lisätiedot: vastuualuejohtaja monika.meimer(at)tyks.fi
 • TYKS Psykiatrian riippuvuus- ja vanhuspsykiatrialla tarjolla reunapaikkoja. Lisätiedot: vastuualuejohtaja sanna-maija.perala(at)tyks.fi 
 • Sijaisuus Tyks Psykiatrian Salon psykoosityöryhmässä. Yhteyshenkilö ja lisätiedot: vastuualuejohtaja Jyrki Heikkilä, jyrki.heikkila(at)tyks.fi

Lastenneurologia, Turun kaupunki

 • Turun kaupungin lasten neurologinen yksikkö. Lisätietoja ylilääkäri, anna.pitkanen(at)turku.fi

Neurologia, Tyks

 • Tyks neurolle reunajaksoja voi kysyä hallinnolliselta osastonylilääkäriltä Manu Jokelalta, manu.jokela(at)tyks.fi

Palliatiivinen pkl, Tyks

 • Erikoistuvalle mahdollisuus saada syöpätaudeiksi luettavaa erikoisalajaksoa. Lisätiedot: Outi.Hirvonen@tyks.fi

Kuntoutuskeskus Ruissalo 

 • Fysiatriaan sopiva jakso yleislääketieteeseen erikoistuvalle lääkärille. Kelan kustantamat kurssit mm. TULES, KIILA, neurologinen ja tavallinen yksilökuntoutus, hengitystiepotilaiden (astma ja COPD ja uniapnea) sopeutumisvalmennuskurssit, IKKU eli ikäihmisten kurssit, OPI-kurssi nuorille. Itsemaksavat kuntoutujat. Vakuutusyhtiön kuntoutettavat. Pelastusopiston tarkastukset. Moniammatillinen tiimi (lääkäri, sairaanhoitaja, sosionomi, psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti). Myös kuntoutusosaston toimintaan pääsee tutustumaan.
  Kouluttajana toimivat koulutusoikeudet omaava fysiatri, Terhi Juutinen sekä Esti Laaksonen, yleislääketieteen erikoislääkäri, geriatri, hallinnon, palliatiivisen lääketieteen ja päihdelääketieteen erityispätevyys. Lisätiedot: esti.laaksonen@ruissalo.fi
Jatkokoulutuksen henkilöstöä

 

 • Päivi Korhonen, paikor(at)utu.fi, professori
 • Tiina Vuorio, tjtikk(at)utu.fi, 9kk tk + yle erikoistuminen
 • Elina Bergman, elina.bergman(at)utu.fi, YEK asiat
 • Johanna Segerroos, Johanna.Segerroos(at)porinperusturva.fi, aluekoordinaattori
 • Emilia Ylirintala, emilia.ylirintala(at)vaasa.fi (50%), aluekoordinaattori
 • Virpi Kultanen, virpi.kultanen(at)tyks.fi, suunnittelija (pedagogi)
Kirjallisuutta

Ohjeita erikoistumiseen

Valtakunnalliset erikoislääkärikoulutuksen verkkosivut

Valtakunnallisilta erikoislääkärikoulutuksen sivuilta löydät ajantasaisimmat tiedot erikoistumiseesi liittyen. 

Kirjoillaolotodistus

Avi-korvaus

Terveyskeskuksilla ja sairaaloilla on lakisääteinen oikeus saada aluehallintovirastolta korvausta lääkärikoulutuksesta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista. Korvauksen saamiseksi erikoistujan tulee esittää työnantajalleen ja/tai toimipaikalleen kirjoillaolotodistus. Koska korvausta haetaan puolivuosittain, myös kirjoillaolotodistuksesta tarvitaan kopio puolivuosittain ja aina toimipaikan vaihtuessa.

Kirjoillaolotodistuksen saat tulostettua Pepistä utu-tunnuksillasi. 

Oppiportti käyttöön

Utu-tunnuksin saat Duodecimin Oppiportin käyttöösi. Tilillesi kertyy osallistumistodistukset ja muut keskeneräiset/valmiit suoritteet kirjoista ja kursseista.


Kirjaudu utu.fi - Volter - terveysportti - oppiportti. Rekisteröidy nimelläsi ja s-postilla, jonka jälkeen yliopisto tulee organisaatiotiliksi. Myöhemmin riittää vain jälkimmäinen kirjautuminen. Myös puhelimeen voit ladata sovelluksen ja päästä suoraan tietoihin näin.

Oppiportin verkkokursseista yleislääketieteen erikoistumistunteja on haettu ainakin seuraaville kursseille: ekg:n tulkinta (4), potilasturvallisuus (9), kliinisen rasituskokeen suorittaminen ja tulkinta (3), lasten ekg:n tulkinta (3), osaatko ehkäistä kohdunkaulan syöpää? (3).

Myös alan oppikirja "Yleislääketieteen perusteet" löytyy verkkoversiona Oppiportista.

YLE klinikka
 • Tarkoitettu kaikille terveyskeskuskoulutustaan suorittaville
 • Tavoitteena on saada vertaistukea, verkostoitua muiden terveyskeskusten erikoistujien kesken ja tukea suunnitelmallista koulutusta yleislääkärin osaamisalueiden sisällä. Aiheet valitaan erikoistujien toiveita kuunnellen. Aiheet ja ajankohdat löydät tapahtumakalenterista.
 • Mahdollisuus korvata osallistumisella yliopiston asettamaa ryhmäohjausvaatimusta 2h/kk
 • Yle klinikat eivät kerrytä erikoistumisen teoriakoulutusta

 

Valmistuminen

Ennen koulutustodistuksen lähettämistä tiedekuntaan tavataan etänä erikoistumisen vastuuopettaja (Tiina Vuorio, tjtikk(at)utu.fi), jolloin hyväksyttävien palvelujen sisältö ja muu koulutus käydään läpi. Sähköisen lokikirjan (Doctornal) käyttö helpottaa tapaamista.

Aloita katsomalla ohjeet tiedekunnan sivuilta. Täytä todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta. Koulutusohjelman vastuuhenkilö on yleislääketieteen professori Päivi Korhonen. Liitteiksi tarvitset kaikki työtodistukset keskeytyksineen. Erikoisalajaksoista on hyvä olla työtodistuksen lisäksi lyhyt työnkuvaus erikoisalan ohjaajan (sen alan erikoislääkäri) allekirjoituksella varmennettuna. Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen koulutustodistukset tarvitaan kaikki ja ne on hyvä listata ja laskea yhteen erilliseen liitteeseen, mikäli ei Doctornal ole käytössä. Erittele myös yleislääketieteen oppialan omat seminaarit erikseen. Johtamisopinnot ja valtakunnallinen kuulustelu ovat Pepissä.

Oppialan allekirjoittama hakemuslomake liitteineen toimitetaan sähköisesti osoitteeseen laak-ammatillinen@utu.fi. HUOM! Korona-aikana kaikki hakemukset dokumentteineen toimitetaan sähköisesti esim. sähköpostin liitteenä tai toimittamalla linkin, josta dokumentit voi ladata.