Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Yleislääketiede on suurin lääketieteen erikoisala. Suomen kaikista työikäisistä erikoislääkäreistä noin 20 prosenttia on yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Turun yliopistossa on tällä hetkellä 225 yleislääketieteen erikoistujaa ja vuosittain yleislääketieteen erikoislääkäreitä valmistuu Turusta noin 20. 

Tapahtumat ja tiedotteet

Yleislääketieteen tapahtumakalenterista löydät kaikki tapahtumat koskien YLE klinikoita, erikoistujaseminaareja, lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien valmennuksia, kansainvälisiä koulutuksia ja YEK-lähipäiviä.

Sivuilta löydät myös kahden vuoden kiertävän koulutuskalenterin erikoistujaseminaareista. Lisäksi erikoistujakirjeet ja muut tiedotteet kerätään tänne.

Koulutusohjelman rakenne

Yleislääketieteen koulutusohjelman pituus on pääsääntöisesti kuusi (6v) vuotta: kaksi vuotta runkokoulutusta ja neljä vuotta eriytyvää koulutusta. Jaksot suoritetaan yliopiston hyväksymissä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Runkokoulutus

Runkokoulutus (2v) muodostuu yleislääketieteen erityiskoulutuksesta.

Erikoisalan eriytyvä koulutus

Erikoisalan eriytyvä koulutus (4v)

HUOM! Tarkasta opinto-oppaasta koulutusvaatimukset omalta kohdaltasi, sillä valtakunnallisesti yhtenäinen opinto-opas 1.8.2020 on tuonut muutoksia koulutuskokonaisuuteen. Uusimman opinto-oppaan alle voi siirtyä hakemuksesta.

Koulutusohjelman vastuuhenkilö on yleislääketieteen professori Päivi Korhonen, paikor(at)utu.fi

Ohjaus

Jokaisessa koulutuspaikassa koulutuksesta vastaa nimetty kouluttaja, jolla on erikoislääkärin oikeus kyseisellä alalla. Jokaisella erikoistujalla on lisäksi henkilökohtainen kouluttaja, jonka tulee olla yleislääketieteen erikoislääkäri. Kouluttaja seuraa erikoistumista koko erikoistumisen ajan, mahdollisesti jo YEK-vaiheesta alkaen. Sama kouluttaja toimii erikoistumisen henkilökohtaisena ohjaajana myös kliinisten erikoisalajaksojen aikana. Erikoislääkärikouluttajan tulee toimittaa hakemus kouluttajaksi hyväksymiseksi, ellei häntä aikaisemmin ole hyväksytty kouluttajaksi. Tarkemmat vaatimukset kouluttajalle ja hakemuslomakkeet löydät kouluttajien verkkosivuilta. Samoilta sivuilta löytyy myös työvälineitä ohjaukseen sekä erikoistuvalle että el-kouluttajalle hyödynnettäväksi.

Kliininen erikoisalajakso

Sähköinen lokikirja

Erikoistuja kerää lokikirjaan koulutuksensa työjaksot, työtodistukset sekä ulkoiset toimipaikkakoulutukset todistuksineen. Erikoistuja ja erikoislääkärikouluttaja voivat lokikirjan avulla suunnitella ohjaamista ja reflektoida oppimaansa. Lisäksi lokikirjan avulla erikoistuja voi kommunikoida kouluttajan ja yleislääketieteen erikoistumisen vastuuopettajan kanssa. Jokainen erikoistuja laatii koulutussuunnitelman yhdessä henkilökohtaisen kouluttajan kanssa. Suunnitelmaa tulee päivittää erikoistumisen aikana yhdessä kouluttajan kanssa kerran vuodessa tai suunnitelman muuttuessa.

(Erikoistujan kirjautuminen vaatii utu-tunnukset) 

Yleistä

Yleislääketieteen eval-virat sairaalajaksoihin

Yleislääketieteen käytössä on kaksi yleislääketieteen erikoistuvan lääkärin koulutusvirkaa TYKSissä. Virat ovat määräaikaisia ja ne on jaettu kahdeksaksi 3kk erikoistumisjaksoksi. Virat täytetään 1. tammikuuta lähtien koko kalenterivuoden ajaksi. Palvelu suoritetaan hakijan toivomusten perusteella TYKS:n jollakin erikoisalalla niin, että koulutus muodostaa mielekkään kokonaisuuden yleislääketieteen erikoislääkärin opinnoissa.

Hakuilmoitus julkaistaan syyskuun alussa Lääkärilehdessä, kuntarekryssä sekä VSSHP:n sivuilla.


Tyks Akuutti

Akuuttilääkärirotaatioon on saatu yleislääketieteen erikoistuvan virkapohja, joka takaa systemaattiset koko päivän koulutukset joka torstai ja henkilökohtaisen tutorin jaksolle. Konsultaatiotuki 24/7. Työ on 3-vuorotyötä, 38.25 tuntia/vko. Palkkaus on sama kuin suoraan mennessä, mutta erikoistuvan koulutuksessa olo pystytään huomioimaan paremmin.Virka on jaettu neljäksi peräkkäiseksi 3 kk jaksoksi vuonna 2021.


Lisätietoja: pieta.sundqvist(at)utu.fi.


Yleislääketieteen erikoistuvan lääkärin virat VSSHP:ssä
Vuosi Hakemukset Virat 3kk Sivuvirat Täyttöaste  
2020 20 8 0 100%  
2019 26 8 0 100%  
2018 24 8 0 100%  
2017 33 7 3 100%  
2016 24 8 0 100%  

Palaute jaksoista on ollut pääsääntöisesti hyvää. Palautetta toiminnan kehittämiseksi kerätään jakson jälkeen lähettämällä jakson suorittaneelle webropol-kysely. Erikoistujien tulee muistaa pyytää jaksoista työtodistuksen lisäksi ohjaajaltaan kirjallinen lyhyt todistus työnkuvasta ja toteutuneesta ohjauksesta. Ohjaajan tulee olla sen alan erikoislääkäri, jolta jaksoa hyväksytetään.

Klinikat kutsutaan kerran vuodessa Perusterveydenhuollon yksikön meetingiin erikoistumisjaksokäytäntöjen kehittämiseksi.


Myös Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä on kaksi yle eval-virkaa.

Kysy lisätietoja alueellisilta koulutusylilääkäreiltä tai aluekoordinaattoreilta.

Sairaalajaksojen sijaisuuksia tarjolla

Alle on kerätty yleislääketieteen oppialan ja VSSHP PTH-yksikön tietoon saatettuja sijaistarpeita, joista voi kysellä erikoistumiseen kelpaavaa sairaalajaksoa.


Akuutti, Tyks

 • Akuuttilääkärirotaatioon on saatu myös yleislääketieteen erikoistuvan virkapohja, joka takaa systemaattiset koko päivän koulutukset joka torstai ja henkilökohtaisen tutorin jaksolle. Työ on 3-vuorotyötä, 38.25 tuntia/vko. Palkkaus on sama kuin suoraan mennessä, mutta erikoistuvan koulutuksessa olo pystytään huomioimaan paremmin.
 • Yleislääketieteen erikoistuva toimii hoitoyksiköissä akuuttilääkäreiden sekä muiden erikoisalojen lääkäreiden kanssa rintarinnan. Virka on jaettu neljäksi peräkkäiseksi 3 kk jaksoksi vuonna 2020. Lisätiedot: pieta.sundqvist(at)utu.fi.

Sisätaudit, Tyks

 • Useita sijaistarpeita. Kysy rohkeasti laura.tienaho(at)tyks.fi.

Turun kaupunginsairaala, TKS

 • Useita pätkiä tarjolla. Mahdollisuus saada geriatrian, sisätautien tai neurologian kliinistä erikoisalapalvelua.
 • Kyselyt ylilääkäri kari.koskela(at)turku.fi ja hakemukset tea.tuominen(at)turku.fi. Erikoistuvien lääkäreiden palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan.

Psykiatria, Tyks

 • TYKS Psykiatrian Turun, Raision ja Salon mielialahäiriöpoliklinikalla olisi tarjolla töitä yleislääketieteeseen erikoistuvalle. Lisätiedot: vastuualuejohtaja/mielialahäiriövastuualue, monika.meimer(at)tyks.fi

Lastenneurologia, Turun kaupunki

 • Turun kaupungin lasten neurologinen yksikkö. Lisätietoja ylilääkäri Harri Arikka, Harri.Arikka(at)turku.fi

Neurologia, Tyks

 • Tyks neurolle reunajaksoja (etenkin vuodelle 2021) voi kysyä hallinnollinen oyl Mika Martikaiselta, mika.martikainen(at)tyks.fi

 

Aluekoordinaattorit ja koulutusylilääkärit

Satakunta: 

Aluekoordinaattori 100%:
Johanna Segerroos, Johanna.Segerroos(at)porinperusturva.fi 

Koulutusylilääkäri 50%:
Tellervo Seppälä, tellervo.seppala(at)porinperusturva.fi

Yleislääketieteen täydennyskoulutus:
Katriina Lähteenmäki, katriina.lahteenmaki(at)porinperusturva.fi

Pohjanmaa: 

Aluekoordinaattori 50%:
Emilia Ylirintala, emilia.ylirintala(at)vaasa.fi

Koulutusylilääkäri 50%:
Tanja Eriksson, tanja.eriksson(at)vaasa.fi

Varsinais-Suomi: 

Koulutusylilääkäri 100%:
Veera Veromaa, veera.veromaa(at)utu.fi 

Kirjallisuutta

Ohjeita erikoistumiseen

Opinto-oikeus

Opinto-oikeutta haetaan nykyään Opintopolku.fi kautta kaksi kertaa vuodessa. Haussa pisteytetään työkokemus, tieteelliset ansiot ja ensisijaisuus alan valinnassa. Pisteiden perusteella yleislääketieteen alalla valitaan hakija starttiseminaariin ja 5 vko:n Moodlen verkkotyöskentelykurssille, jossa työstetään oma henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Tämän jälkeen hakija voi saada kahden vuoden ehdollisen opinto-oikeuden, jota seuraa itse sovittu 6kk koejakso koulutusterveyskeskuksessa.

HUOM! Katso jo Opintopolusta hakiessasi starttiseminaarin ajankohta yleislääketieteen tapahtumakalenterista ja tee koulutusanomus työnantajallesi. Tiedekunnasta tulee vahvistetut hakijalistat vasta viikkoa ennen starttiseminaaria, joten virallinen kutsu tilaisuuteen tulee erittäin myöhään. Myös startista alkavan 5 vko:n verkkokurssin tekoon on hyvä varata työpohjasta ohjaukseen tarkoitettua aikaa 2h/vko. Keskustele asiasta terveyskeskuksen koulutusvastaavan kanssa.

Kahden vuoden opinto-oikeus tallennetaan opiskelijarekisteriin heti tulosten julkaisun ja paikan vastaanoton jälkeen, ja erikoistuvalle lähtee opintohallinnosta sähköposti asiasta. Sähköpostissa on ohjeet siitä, miten opinto-oikeuden voi itse todistaa työnantajalle. Paperisia leimattuja opinto-oikeuspäätöksiä ei enää toimiteta tiedekunnasta, vaan opinto-oikeus todistetaan ns. kirjoillaolotodistuksella, joka tulostetaan itse Nettiopsusta. Hyväksytyn koejakson jälkeen opinto-oikeutta jatketaan 10-vuotiseksi.

Kirjoillaolotodistus

Avi-korvaus

Terveyskeskuksilla ja sairaaloilla on lakisääteinen oikeus saada aluehallintovirastolta korvausta lääkärikoulutuksesta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista. Korvauksen saamiseksi erikoistujan tulee esittää työnantajalleen ja/tai toimipaikalleen kirjoillaolotodistus. Koska korvausta haetaan puolivuosittain, myös kirjoillaolotodistuksesta tarvitaan kopio puolivuosittain ja aina toimipaikan vaihtuessa.

Kirjoillaolotodistuksen saat tulostettua Nettiopsusta utu-tunnuksillasi. Mene kohtaan yliopistoilmoittautuminen ja valitse valikosta omat ilmoittautumiset. Avaa kirjoillaolotodistus, jonka voit tulostaa.

Koulutuspaikat

Koulutuspaikat (terveyskeskukset ja sairaalat) tekevät sopimukset yliopiston ja sairaanhoitopiirin kanssa. Mikäli haluat suorittaa erikoistumisjaksosi jossain muualla kuin hyväksytyssä paikassa, on siitä sovittava etukäteen erikoistumisen vastuuopettajan tai vastuuhenkilön (professori) kanssa.

Oppiportti käyttöön

Utu-tunnuksin saat Duodecimin Oppiportin käyttöösi. Tilillesi kertyy osallistumistodistukset ja muut keskeneräiset/valmiit suoritteet kirjoista ja kursseista.


Kirjaudu utu.fi - Volter - terveysportti - oppiportti. Rekisteröidy nimelläsi ja s-postilla, jonka jälkeen yliopisto tulee organisaatiotiliksi. Myöhemmin riittää vain jälkimmäinen kirjautuminen. Myös puhelimeen voit ladata sovelluksen ja päästä suoraan tietoihin näin.

Oppiportin verkkokursseista yleislääketieteen erikoistumistunteja on haettu ainakin seuraaville kursseille: ekg:n tulkinta (4), potilasturvallisuus (9), kliinisen rasituskokeen suorittaminen ja tulkinta (3), lasten ekg:n tulkinta (3), osaatko ehkäistä kohdunkaulan syöpää? (3).

Myös alan uusi oppikirja "Yleislääketieteen perusteet" löytyy verkkoversiona Oppiportista.

YLE klinikka
 • Tarkoitettu kaikille terveyskeskuskoulutustaan suorittaville
 • Tavoitteena on saada vertaistukea, verkostoitua muiden terveyskeskusten erikoistujien kesken ja tukea suunnitelmallista koulutusta yleislääkärin osaamisalueiden sisällä. Aiheet valitaan erikoistujien toiveita kuunnellen. Aiheet ja ajankohdat löydät tapahtumakalenterista.
 • Mahdollisuus korvata osallistumisella yliopiston asettamaa ryhmäohjausvaatimusta 2h/kk

 

Toimipaikkakoulutus (100h/vuosi)

Erikoistujan tulee osallistua sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa työskennellessään oman toimipaikkansa toimipaikkakoulutukseen, jota tulee järjestää vähintään 100 tuntia vuodessa.

Käytännön työtä täydentävät säännölliset ohjatut toimipaikkakoulutustilaisuudet, joiden tarkoituksena on syventää tietämystä erikoisalasta. Toimipaikkakoulutusta järjestetään koulutuspaikassa työaikana. Koulutustilaisuudet voivat olla seminaareja, demonstraatioita tai tilaisuuksia, joissa käydään järjestelmällisesti läpi oman erikoisalan ja terveydenhuollon kokonaisuuden keskeisiä kysymyksiä.

Teoriakoulutus

Teoriakoulutus

 • Koulutukset löydät kopi.fi (valtakunnallinen)
 • Yleislääketieteen koulutusohjelman suorittamiseen koulutettavalta vaaditaan vähintään 100 tuntia teoriakoulutusta (120 tuntia 1.1.2019 jälkeen opinto-oikeuden saaneilta), joka on suunnitelmallisesti yleislääkärin ammattiin ja tehtäviin pätevöittävää. Suoritettavien kurssien tulee muodostaa mielekäs kokonaisuus.
 • Erikoistujan tulee koulutuksensa aikana osallistua yleislääketieteen kansalliseen tai kansainväliseen tieteelliseen kongressiin. (2 pv kongressi vaaditaan, mikäli suoritat erikoistumisesi 1.8.2020 julkaistun opinto-oppaan mukaan)
 • Teoriakoulutuksesta 20 tuntia (40 tuntia 1.1.2019 jälkeen opinto-oikeuden saaneilta) tulee olla koulutusyksikön järjestämää erikoisalan omaa koulutusta ja siihen on sisällyttävä ns. starttiseminaari. Muita tämän kategorian koulutuksia ovat alan omat eroikoistujaseminaarit ja Varsinais-Suomen yleislääkäripäivä.
 • Lisäksi erikoistujan on suoritettava yleislääketieteen erityiskoulutukseen kuuluva 16 tunnin terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvaan perehdyttävä koulutus osana runkokoulutusta.
 • VSSHP:n Perusterveydenhuollon yksikkö yhdessä yleislääketieteen oppialan kanssa järjestävät yleislääketieteen erikoistuville lääkäreille starttiseminaareja (1/lukukausi) ja erikoistujaseminaareja (5/lukukausi) lukukausittain Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Lisäksi järjestetään YLE klinikoita noin kerran kuussa. Näistä tiedotetaan sähköpostitse erikoistujakirjeessä, verkkosivuilla ja sähköisessä lokikirjassa. Koulutukset ovat Turun yliopiston yleislääketieteen oppialan hyväksymiä koulutuksia yleislääketieteeseen erikoistuville ja perustuvat valtakunnallisiin yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen tavoitteisiin vuosille 2019–2022
 • Oppiportin verkkokursseista yleislääketieteen erikoistumistunteja on haettu ainakin seuraaville kursseille: ekg:n tulkinta (4), potilasturvallisuus (9), kliinisen rasituskokeen suorittaminen ja tulkinta (3), lasten ekg:n tulkinta (3), osaatko ehkäistä kohdunkaulan syöpää? (3).
Johtamisopinnot (Medimerc)

Kaikille Turun yliopistoon erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen 1.8.2009 tai sen jälkeen ilmoittautuneille koulutukseen kuuluu kymmenen opintopisteen (10 op) laajuiset johtamisopinnot, joihin on sisällytettävä sekä teoreettisia kurssimuotoisia opintoja (3–6 op), projektityö (2–5 op) että portfolio (2–5 op). Johtamisopinnot voi suorittaa missä tahansa koulutuksen vaiheessa. Medimercin sivuille pääset tästä.

Erikoislääkärikuulustelu ja kuulusteluvaatimukset

Valtakunnalliset erikoislääkärikuulustelun sivut löydät täältä. Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia, riippumatta siitä minä vuonna erikoistuja on opinto-oikeutensa saanut.

Valmistuminen

Ennen koulutustodistuksen lähettämistä tiedekuntaan tavataan erikoistumisen vastuuopettaja (Veera Veromaa, veera.veromaa(at)utu.fi) yleislääketieteen oppiaineessa, jolloin hyväksyttävien palvelujen sisältö ja muu koulutus käydään läpi. Sähköisen lokikirjan (Doctornal) käyttö helpottaa tapaamista.

Aloita katsomalla ohjeet tiedekunnan sivuilta. Täytä todistushakemus erikoislääkärikoulutuksesta. Koulutusohjelman vastuuhenkilö on yleislääketieteen professori Päivi Korhonen. Liitteiksi tarvitset kaikki työtodistukset keskeytyksineen. Erikoisalajaksoista on hyvä olla työtodistuksen lisäksi lyhyt työnkuvaus erikoisalan ohjaajan (sen alan erikoislääkäri) allekirjoituksella varmennettuna. Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen koulutustodistukset tarvitaan kaikki ja ne on hyvä listata ja laskea yhteen erilliseen liitteeseen, mikäli ei Doctornal ole käytössä. Erittele myös yleislääketieteen oppialan omat seminaarit erikseen. Johtamisopinnot ja valtakunnallinen kuulustelu ovat Nettiopsussa.

Oppiaineessa allekirjoitettu hakemuslomake liitteineen toimitetaan henkilökohtaisesti tai postitse tiedekunnan opintohallintoon koulutuspäällikölle. Opintohallinto on auki arkisin klo 12-15.