Asiasana: Yleislääketiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Miten some näkyy lääkärin vastaanotolla? – Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivässä tartutaan perusterveydenhuollon ajankohtaisiin aiheisiin

16.05.2019

Keskiviikkona 22.5. järjestetään Turussa jo 15. kertaa Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivä, johon kokoontuu yli 200 alueen perusterveydenhuollossa työskentelevää lääkäriä. Päivän järjestäjinä toimivat Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja alueen terveyskeskukset. Tänä vuonna tapahtuman pääteemana on sosiaalisessa mediassa runsasta keskustelua aiheuttavien oireiden ja ongelmien näkyminen lääkärin vastaanotolla.

Ohjaus terveyskeskuksissa

Jokaisella jatkokoulutusta suorittavalla lääkärillä tulee olla terveyskeskusjaksolla nimetty lähiohjaaja tai erikoislääkärikouluttaja. VSSHP:n Perusterveydenhuollon yksikkö vastaa ohjaajien ja kouluttajien pedagogisesta valmennuksesta. Yksikön kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat aluekoordinaattorit ja alueelliset koulutusylilääkärit koordinoivat ja tukevat oman alueensa ohjaajia.

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Yleislääketiede on suurin lääketieteen erikoisala. Suomen kaikista työikäisistä erikoislääkäreistä noin 20 prosenttia on yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Turun yliopistossa on tällä hetkellä 225 yleislääketieteen erikoistujaa ja vuosittain yleislääketieteen erikoislääkäreitä valmistuu Turusta noin 20. 

Yleislääketieteen jatko- ja täydennyskoulutus

Turun yliopiston yleislääketieteen oppiala tukee ja koordinoi terveyskeskuksissa tapahtuvaa lääkärien ammatillista jatkokoulutusta yhdessä VSSHP:n Perusterveydenhuollon yksikön kanssa. 

Tutkimus yleislääketieteen oppiaineessa

Yleislääketiede tutkii sairauksien esiintyvyyttä, ennustetta, kliinisiä piirteitä sekä hoitoa ja kuntoutusta perusterveydenhuollon potilailla sekä väestössä laajemmin. 

Yleislääketiede

Yleislääketieteen erikoislääkärin eli yleislääkärin työympäristö on perusterveydenhuolto ja työote on potilas- ja väestökeskeinen. Yleislääkärin työ muodostaakin terveydenhuoltomme perustan.