Yleislääketieteen jatko- ja täydennyskoulutus

Turun yliopiston yleislääketieteen oppiala tukee ja koordinoi terveyskeskuksissa tapahtuvaa lääkärien ammatillista jatkokoulutusta yhdessä VSSHP:n Perusterveydenhuollon yksikön kanssa.