Yleislääketiede

Yleislääketieteen erikoislääkärin eli yleislääkärin työympäristö on perusterveydenhuolto ja työote on potilas- ja väestökeskeinen. Yleislääkärin työ muodostaakin terveydenhuoltomme perustan.

Yleislääkäri on ihmisen, perheen ja yhteisön lääkäri, jonka toiminta ei määrity elinjärjestelmien tai yksittäisten sairauksien pohjalta. Hoitosuhteet ovat usein pitkäkestoisia ja laaja-alaisia. Niissä otetaan huomioon potilas kokonaisuutena huomioiden mahdollisimman laajalti hänen hyvinvointiinsa vaikuttavat fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Laaja-alainen työote kattaa ihmisen koko elämänkaaren alkaen perhesuunnittelusta ja päättyen saattohoitoon ja kuolintodistuksen kirjoittamiseen. Väestön ja sen terveyden ja asuinympäristön tuntemus sekä terveyden edistämisen ja ehkäisevien toimien asiantuntijuus kuuluvat myös yleislääkärin toimintaan. Hän myös koordinoi potilaan kulkua palveluverkostoissa.

Suomessa yleislääketieteen perusopetus ja yleislääketieteen erikoislääkärin koulutus perustuvat eurooppalaiseen yleislääkärin työn määritelmään.