Simulaatio-opetus

Simulaatio-opetuksen avulla edistetään moniammatillisuutta ja kehitetään kliinisiä taitoja, sekä harjoitellaan monia lääkärin työssä tarvittavia taitoja, kuten päätöksentekoa, kommunikaatiota, johtamista ja tiimityöskentelyä.

Todellisuutta vastaavissa simulaatiotiloissa harjoitellaan päivystyksen, vuodeosaston, ensihoidon, teho-osaston, kotona tapahtuvan, lasten sairaanhoidon tai synnytyssalin oikeaa toimintaa. Oppijoista muodostetaan moniammatillisia tiimejä, jotka vastaavat potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta, jolloin hoitoketjun eri vaiheet tulevat tutuiksi oppijoille. Simulaatio-opetus soveltuu hyvin kliinisten taitojen, päätöksenteon, kommunikaation, johtamisen ja tiimityöskentelyn opettamiseen. Simulaatio lisää potilasturvallisuutta!

Mitä hyötyä on simulaatio-opetuksesta?

Opetustilat

SimuCenter HCT on Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yhteinen simulaatiokeskus. SimuCenterin toiminta alkoi elokuussa 2018.

Kliinisten taitojen opetustila Medisiina D, 2.krs (Sydän ja Kallo) on lääketieteen opiskelijoille tarkoitettu tila, jossa voi harjoitella kädentaitoja (mm. EKG, UKG, kanylointi, silmäpohjien tutkimista, haavan ompelua).

Simulaatio
Haavan ompelua