Suoritettujen jatko-opintojen hyväksyttäminen lääketieteellisessä tiedekunnassa

Yksittäisen jatko-opintosuorituksen hyväksyttäminen (1.1.2013 lukien opiskeluoikeuden saaneet)

  • jatko-opinnot, joita ei automaattisesti ole kirjattu opintorekisteriin, hyväksytetään tohtoriohjelmassa UGIS-portaalista löytyvällä sähköisellä lomakkeella (1.1.2013 lukien opiskeluoikeuden saaneet)

> UGIS-portaali -> Links -> Yksittäisen opintosuorituksen hyväksyntä

Jatko-opintokokonaisuuden hyväksyttäminen

  • suoritettuaan kaikki opinnot väitöskirjatutkija toimittaa tohtoriohjelman koordinaattorille ohjaajan allekirjoittaman hakemuksen, jossa on eritelty yhteenveto jatko-opintosuorituksista (ennen vuotta 2013 opiskeluoikeuden saaneet toimittavat hakemuksen liitteineen tiedekunnan koulutuspäällikölle, lukuunottamatta TtT-tutkintoa suorittavia, jotka toimittavat opintorekisteriotteensa tohtoriohjelman koordinaattorille)
  • tohtoriohjelman johtaja tarkistaa jatko-opinnot (40 op) ja toimittaa hyväksymisensä yhteenvedon mukana tiedekuntaan
  • dekaani/varadekaani hyväksyy jatko-opintokokonaisuuden osaksi tohtorintutkintoa

Hakemus jatko-opintokokonaisuuden hyväksyttämiseksi löytyy sivulta
> Tohtorintutkinnon jatko-opinnot lääketieteellisessä tiedekunnassa -> Hakemus jatko-opintokokonaisuuden hyväksyttämiseen