Tohtorintutkinnon jatko-opinnot lääketieteellisessä tiedekunnassa

Jatko-opintotarjonta

> Turun yliopiston kurssitarjonta (sähköinen opinto-opas) sisältäen tohtoriohjelmien ja tutkijakoulun tarjoamat opinnot

> Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit (PGE) -yksikön jatko-opintokurssit

Opintoja muista suomalaisista yliopistoista / Joo-opinnot (ohjeet intranetissä)

Jatko-opintoesimerkkejä 1.8.2020 alkaen

> HLT-, LT- ja FT-tutkinnot 40 op (sähköinen tohtoriohjelmakohtainen opinto-opas 2022-2024)

> PDF-kooste HLT-, LT- ja FT-tutkinnon jatko-opinnoista 40 op (opetussuunnitelma 2020-2022)

> TtT-tutkinto 40 op (sähköinen opinto-opas, Hoitotieteen tohtoriohjelma, opetussuunnitelma 2022-2024)

Siirtymämenettely jatko-opinnoissa

Siirtymämenettely tohtorintutkinnon jatko-opintojen määrittymisen muuttuessa 1.8.2020
alkaen Lääketieteellisessä tiedekunnassa

1.8.2020 alkaen tohtorintutkintoihin sisältyvät jatko-opinnot koostuvat yleiskoulutuksesta 5-15 op, menetelmäkoulutuksesta 5-20 op ja tutkimusalaan liittyvästä koulutuksesta 15-30 op. Tämä korvaa aiemman jaottelun, yleiskoulutus 10-20 op ja tieteenalakohtainen koulutus 20-30 op. Opintopisteiden määräytyminen on myös muuttunut joissain koulutuskategorioissa.

Siirtymämenettely

1.8.2020 voimaan astuneen opetussuunnitelman 2020-2022 mukaisia jatko-opintoja suorittavat kaikki tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden 1.8.2020 alkaen saaneet, vaikka jatko-opiskelijan keväällä 2020 toimittama opiskeluoikeushaun liitteenä ollut jatko-opintosuunnitelma oli laadittu edellisen opetussuunnitelmakauden ohjeiden mukaisesti.

Aiemmin tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden saaneet suorittavat jatko-opintonsa loppuun aiemman opetussuunnitelman mukaisesti (voimassa ennen 1.8.2020). Aiemmin (ennen 1.8.2020) opiskeluoikeuden saaneella jatko-opiskelijalla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus siirtyä suorittamaan tohtorintutkintoon kuuluvaa jatko-opintokokonaisuuttaan uuden opetussuunnitelman 2020-2022 mukaisesti. Tällöin jatko-opintokokonaisuuteen voi sisällyttää vain sellaisia koulutuskategorioita ja sellaisessa laajuudessa, miten ne opetussuunnitelmassa 2020-2022 määritellään. Siirtyäkseen noudattamaan jatko-opinnoissaan opetussuunnitelmaa 2020-2022, jatkokoulutettavan tulee pyytää tätä tiedekunnalta 2 kuukauden määräaikana 1.9.2020 – 31.10.2020.
HUOM: Jatkokoulutettavan pyyntö siirtymisestä noudattamaan opetussuunnitelmaa 2020-2022 on sitova.

Dekaanin päätös 83/457/2020

Opintosuunnitelma laaditaan yhdessä ohjaajan kanssa. 1.8.2020 alkaen opiskeluoikeuden saaneet jatko-opiskelijat toimittavat nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti laaditun jatko-opintosuunnitelmansa tohtoriohjelman ohjeiden mukaisesti viimeistään 31.1.2021.
Ennen 1.8.2020 opiskeluoikeuden saaneet, mutta opetussuunnitelman 2020-2022 noudattamiseen siirtyneet, jatko-opiskelijat toimittavat nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti laaditun jatko-opintosuunnitelmansa tammikuussa 2021 toteutettavan seurantaraportoinnin yhteydessä.

Jatko-opinnot opetussuunnitelmassa 2020-2022
> PDF kooste HLT-, LT- ja FT-tutkinnon jatko-opinnoista 40 op opetussuunnitelma 2020-2022
> TtT-tutkinto 40 op (sähköinen opinto-opas, Hoitotieteen tohtoriohjelma, opetussuunnitelma 2020-2022)

Jatko-opinnot opetussuunnitelmassa 2018-2020
> PDF-kooste HLT-, LT- ja FT-tutkinnon jatko-opinnoista 40 op opetussuunnitelma 2018-2020
> TtT-tutkinto 40 op (sähköinen opinto-opas, Hoitotieteen tohtoriohjelma, opetussuunnitelma 2018-2020)


Lomake: Pyyntö siirtyä noudattamaan jatko-opinnoissa opetussuunnitelmaa 2020-2022
Lomake on täytettävissä 2 kuukauden määräaikana 1.9.2020 – 31.10.2020.

Jatko-opintoesimerkkejä (voimassa ennen 1.8.2020)

> HLT-, LT- ja FT-tutkinnot 40 op (sähköinen tohtoriohjelmakohtainen opinto-opas 2018-2020)

> PDF-kooste HLT-, LT- ja FT-tutkinnon jatko-opinnoista 40 op (opetussuunnitelma 2018-2020)

> TtT-tutkinto 40 op (sähköinen opinto-opas, Hoitotieteen tohtoriohjelma, opetussuunnitelma 2018-2020)

Vanhemmat jatko-opintoesimerkit (voimassa ennen 1.8.2018)

> LT-tutkinnon jatko-opinnot 40 op PDF-kooste (ennen 1.8.2018)

> HLT-tutkinnon jatko-opinnot 40 op PDF-kooste (ennen 1.8.2018)

> FT-tutkinnon jatko-opinnot 60 op PDF-kooste (ennen 1.8.2018)

> TtT-tutkinnon jatko-opinnot 60 op PDF-kooste (ennen 1.8.2018)

Pakollisen opintojakson korvaaminen

Pakollinen opintojakso on Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka -kurssi (2 op). Lisäksi Koe-eläimet - kurssi toimenpiteiden suorittajille (3 op) on pakollinen niille väitöskirjatutkijoille, jotka tekevät tutkimusta koe-eläimillä.

> Hakemus tohtorintutkinnon pakollisen opintojakson korvaamiseksi (docx)

Hakemus jatko-opintokokonaisuuksien hyväksyttämiseksi

Valitse alta oikea hakemus sen mukaan, milloin olet saanut tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden!

Huomaathan, että jos olet saanut tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden ennen 1.8.2020 etkä ole erillisellä ilmoituksella siirtymäajan puitteissa siirtynyt noudattamaan opetussuunnitelmaa 2020-2022, sinun tulee käyttää 1.1.2013 lukien opiskeluoikeuden saaneille suunnattua lomaketta (ks. alla 2. kohta).