Tohtorintutkinnon jatko-opinnot lääketieteellisessä tiedekunnassa

Jatko-opintotarjonta

> Turun yliopiston kurssitarjonta (sähköinen opinto-opas) sisältäen tohtoriohjelmien ja tutkijakoulun tarjoamat opinnot

> Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit (PGE) -yksikön jatko-opintokurssit

Opintoja muista suomalaisista yliopistoista / Joo-opinnot (ohjeet intranetissä)

Jatko-opintoesimerkkejä 1.8.2018 lukien

> HLT-, LT- ja FT-tutkinnot 40 op (sähköinen tohtoriohjelmakohtainen opinto-opas)

> PDF-kooste HLT-, LT- ja FT-tutkinnon jatko-opinnoista 40 op

> TtT-tutkinto 40 op (sähköinen opinto-opas, Hoitotieteen tohtoriohjelma)

Jatko-opintoesimerkkejä (voimassa ennen 1.8.2018)

> LT-tutkinnon jatko-opinnot 40 op PDF-kooste (ennen 1.8.2018)

> HLT-tutkinnon jatko-opinnot 40 op PDF-kooste (ennen 1.8.2018)

> FT-tutkinnon jatko-opinnot 60 op PDF-kooste (ennen 1.8.2018)

> TtT-tutkinnon jatko-opinnot 60 op PDF-kooste (ennen 1.8.2018)

Pakollisen opintojakson korvaaminen

Pakollinen opintojakso on Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka -kurssi (2 op). Lisäksi Koe-eläimet - kurssi toimenpiteiden suorittajille (3 op) on pakollinen niille tohtorikoulutettaville, jotka tekevät tutkimusta koe-eläimillä.

> Hakemus tohtorintutkinnon pakollisen opintojakson korvaamiseksi (su/en)

Hakemus jatko-opintokokonaisuuden hyväksyttämiseen

1.1.2013 lukien tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden saaneet

> Hakemus jatko-opintokokonaisuuden (40 op) hyväksymiseksi, LT-, HLT- ja FT-tutkinto (1.1.2013 lukien, hakemus toimitetaan tohtoriohjelman koordinaattorille)

> Hakemus jatko-opintokokonaisuuden (60 op) hyväksymiseksi, FT-tutkinto (toimitetaan tohtoriohjelman koordinaattorille)

- TtT-tutkintoa suorittava tohtorikoulutettava hyväksyttää opintonsa toimittamalla opintorekisteriotteensa tohtoriohjelman koordinaattorille

Vuonna 2012 ja sitä aiemmin tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden saaneet

> Hakemus jatko-opintokokonaisuuden (40 op) hyväksymiseksi, LT-, HLT- ja FT-tutkinto (ennen vuotta 2013, toimitetaan tiedekunnan koulutuspäällikölle)

> Hakemus jatko-opintokokonaisuuden (60 op) hyväksymiseksi, FT-tutkinto (ennen vuotta 2013, toimitetaan tiedekunnan koulutuspäällikölle)

- TtT-tutkintoa suorittava tohtorikoulutettava hyväksyttää opintonsa toimittamalla opintorekisteriotteensa tohtoriohjelman koordinaattorille