Tohtorintutkintoprosessi lääketieteellisessä tiedekunnassa

1. Jatko-opiskeluoikeuden hakeminen

Lääketieteellisessä tiedekunnassa tohtorintutkinnon voi suorittaa kuudessa tohtoriohjelmassa, joiden kautta hakeminen tapahtuu:

 • Hoitotieteen tohtoriohjelma (DPNurs)
 • Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma (FINDOS-Turku)
 • Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)
 • Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM)
 • Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)
 • Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelmassa (DPInvest) / Lastenpsykiatrian oppiala

> Hakuajat tohtoriohjelmiin

2. Tiedekunta myöntää opiskeluoikeuden
 • tohtoriohjelma tekee ehdotuksen ja tiedekunnan dekaani tekee päätöksen opiskeluoikeuden myöntämisestä
 • opiskeluoikeus alkaa seuraavan lukukauden alusta
3. Yliopistoon ilmoittautuminen
 • Opiskeluoikeuden myöntämisen yhteydessä väitöskirjatutkijan ilmoittautuminen ko. lukuvuodelle kirjataan opiskelijarekisteriin.
 • Tämän jälkeen väitöskirjatutkijan tulee ilmoittautua yliopistoon lukuvuosittain/-kausittain. Väitöskirjatutkijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi saadakseen merkinnän suorituksestaan tai tutkintotodistuksen.

> Yliopiston ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja opiskeluoikeudesta

4. Jatko-opintojen suorittaminen ja väitöskirjan teko
 • Väitöskirjatutkija suorittaa jatko-opintoja ja tekee väitöskirjatutkimusta saaden ohjausta ja tukea ohjaajiltaan.
  > Tohtorikoulutuksen opinto-oppaat
  > Väitöskirjan kirjoittamisessa kannattaa jo alusta lähtien käyttää Annales-väitöskirjasarjan Word-templaattia (asiakirjapohjaa), jossa on valmiina mm. sisällön järjestys, oikeat kirjasintyypit ja marginaalit. > Lataa utuguides.fi-sivustolta Word-templaatti/Lääketiede
 • Tohtorikoulutuksen seurantaryhmä kokoontuu väitöskirjatutkijan kutsusta vähintään kerran vuodessa ja samalla päivitetään ohjaussuunnitelma tarvittaessa.
 • Väitöskirjatutkija toimittaa tohtoriohjelmaan seurantaraportin (progress report) vuosittain tammikuussa.
5. Suoritettujen jatko-opintojen hyväksyttäminen
6. Väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastusprosessin aloittaminen

Väitöskirjatutkija toimittaa tiedekunnalle seuraavat kaksi (2) sähköistä lomaketta, jotka ovat saatavilla ohjeineen UGIS-portaalissa:

 • Väitöskirjatutkija täyttää sähköisen 'Väitöskirjan toimittaminen' -lomakkeen liitteineen lomakkeen ohjeistamalla tavalla. Viimeinen vaihe on 'Vahvista ja lukitse tiedot'.
  Lomakkeen liitteisiin kuuluu myös valmis Turnitin-ohjelmalla tarkistettu väitöskirjakäsikirjoitus osatöineen PDF-muodossa. Liitteet kannattaa valmistella hyvissä ajoin. Liitteiden mallipohjat ohjeineen löytyvät UGIS-portaalista kohdasta 'Ohje: Liitteet väitöskirjakäsikirjoituksen toimittamisessa'.
 • Väitöskirjatutkija täyttää sähköisen ’Ehdotus väitöskirjaprosessiin liittyvistä henkilöistä’ -lomakkeen liitteineen (väitöskirjaprosessiin liittyvät henkilöt ovat esitarkastajat, vastaväittäjä ja kustos). Viimeinen vaihe on 'Vahvista ja lukitse tiedot'. Tämän jälkeen lomake etenee järjestelmässä tohtorikoulutusoppialan vastuuhenkilölle, joka saa automaattisen sähköpostiviestin asiasta. Vasta vastuuhenkilön hyväksyttyä sähköisen lomakkeen, se etenee tiedekuntaan käsittelyyn. Tämä lomake kannattaa siis tehdä hyvissä ajoin ja informoida oppialan vastuuhenkilöä saapuvasta lomakkeesta.

> UGIS-portaali

> Tohtoritoimikunnan kokousaikataulu / Edellä mainitut lomakkeet tulee toimittaa kokouskäsittelyyn viimeistään samalla rivillä mainitun 'Asiakirjat tohtoritoimikuntaan viimeistään' päivämäärän aikana.

7. Esitarkastukseen lähettäminen ja esitarkastus
 • tiedekunnan Tohtoritoimikunta antaa luvan esitarkastukseen ja dekaani/varadekaani nimeää esitarkastajat
 • väitöskirjatutkija toimittaa väitöskirjakäsikirjoituksen osatöineen esitarkastajille
 • väitöskirjatutkija muokkaa käsikirjoitustaan esitarkastajilta mahdollisesti saamiensa kommenttien perusteella ja toimittaa lopullisen korjatun version käsikirjoituksestaan esitarkastajille
8. Esitarkastajien lausunnot ja väitöskirjakäsikirjoitus tiedekuntaan
 • esitarkastajat kirjoittavat lausuntonsa lopullisesta, mahdollisesti korjatusta, väitöskirjakäsikirjoituksesta ja toimittavat lausunnon liitelomakkeen kera tiedekunnalle viimeistään kahden kuukauden kuluessa nimeämisestään
 • tiedekunnasta toimitetaan esitarkastajien lausunnot väitöskirjatutkijalle, jolla on mahdollisuus antaa kirjallinen vastine lausunnoista
 • väitöskirjatutkija toimittaa esitarkastuksessa korjatun lopullisen version käsikirjoituksesta tiedekuntaan osatöineen PDF-muodossa
 • mikäli vastaväittäjää ja kustosta ei ehdotettu jo aiemmin, väitöskirjatutkija toimittaa näistä ehdotuksen sähköisellä ’Ehdotus väitöskirjaprosessiin liittyvistä henkilöistä’ -lomakkeella (ohjeet UGIS-portaalissa)
 • Tohtoritoimikunta käsittelee väittelylupaa ja puoltaa väittelyluvan myöntämistä
 • > UGIS-portaali

 • > Tiedekunnan kokousajat

9. Väittelylupa, vastaväittäjä, kustos sekä väitöskirjan julkaiseminen ja painatus
 • Johtokunta myöntää väittelyluvan väitöskirjatutkijalle esitarkastajien lausuntojen ja Tohtoritoimikunnan puollon perusteella.
 • Dekaani nimeää väitöstilaisuuden vastaväittäjän ja kustoksen samana päivänä kuin väittelylupa myönnetään.
 • Väittelijä (väitöskirjatutkija) ottaa yhteyttä yliopiston julkaisupalveluihin ja viestintään sekä julkaisee väitöskirjansa
  > Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle -> väitöskirjan julkaiseminen ja painatus
 • Väittelijä toimittaa väitöskirjansa vastaväittäjälle. Painetun väitöskirjan lähettämiseen vastaväittäjälle (ja tarvittaessa kustokselle) liittyen voi ottaa yhteyttä Toimistopalveluihin, medi-toimistopalvelut@utu.fi (Huom: Viesti palveluosoitteeseen tulee lähettää utu-sähköpostiosoitteesta). Näiden lähetysten kustannukset maksaa se laitos, jonka tohtorikoulutusoppialalta väitöskirja on. Muiden painettujen väitöskirjakappaleiden lähettämisen ja kustannukset hoitaa väittelijä.
 • Väittelijä toimittaa ohjeen mukaisella jakelulla väitöskirjoja vähintään 10 pv ennen väitöstä
  > Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle ->Jakelu ja julkistaminen
10. Väitöstilaisuuden järjestäminen
11. Vastaväittäjän lausunto
 • vastaväittäjä toimittaa lausuntonsa tiedekuntaan väitöstilaisuuden jälkeen viimeistään kuukauden kuluessa
 • tiedekunnasta toimitetaan vastaväittäjän lausunto väittelijälle, jolla on mahdollisuus antaa kirjallinen vastine lausunnosta
12. Väitöskirjan hyväksyminen

Johtokunta hyväksyy väitöskirjan vastaväittäjän lausunnon perusteella.

> Tiedekunnan kokousajat

13. Tohtorintutkinnon todistus
 • tohtorintutkinto valmistuu samalla kun väitöskirja hyväksytään
 • tutkintotodistus kirjoitetaan väitöskirjan hyväksymisen päivämäärällä ilman erillistä anomusta

> Tohtorintutkinnon valmistuminen