Seurantaryhmätapaaminen ja väitöskirjatutkijan vuosiseuranta lääketieteellisessä tiedekunnassa

Seurantaryhmä

Seurantaryhmän päämääränä on varmistaa väitöskirjan ja opintojen edistyminen, tuoda esille ulkopuolista näkemystä tutkimukseen sekä tukea väitöskirjatutkijaa ja ohjaajaa mahdollisessa ristiriitatilanteessa. Seurantaryhmäkokoukset parantavat tutkijakoulutuksen laatua ja antavat väitöskirjatutkijoille kokemusta yhteistyöverkkojen luomisesta ja ylläpitämisestä, sekä kokousten järjestämisestä.

Seurantaryhmä kokoontuu kerran vuodessa väitökseen asti arvioimaan tohtorikoulutuksen edistymistä. Väitöskirjatutkija  kutsuu kokouksen koolle ja samalla toimittaa ohjaajalle ja seurantaryhmälle selvityksen tutkimuksen ja jatko-opintojen edistymisestä.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa seurantaryhmätapaamiset hyväksytään osaksi tohtorikoulutuksen opintoja (1 op / raportti, max 4 op).

Lue tarkemmat ohjeet seurantaryhmään liittyen tohtorintutkinnon opinto-oppaan luvusta 4.4 Tohtorikoulutuksen seurantaryhmä ja vuosiraportointi.

Vuosiseuranta

Väitöskirjatutkija raportoi edistymisestään myös tohtoriohjelmaansa kerran vuodessa tammikuussa sähköisellä vuosiseurantalomakkeella. Seurantaraporttiin (progress report) sisältyy muistio pidetystä seurantaryhmän kokouksesta. Tohtoriohjelma seuraa ohjaussuunnitelman ja seurantaryhmätoiminnan toteutumista.

Väitöskirjatutkijan aktiivisuuden tarkastelu vuosiseurannan yhteydessä

Väitöskirjatutkijan aktiivisuuden ja tohtorikoulutuksen etenemisen tarkastelu toteutetaan kerran vuodessa edellä mainitun vuosiseurannan yhteydessä. Jotta väitöskirjatutkijan opiskeluoikeus säilyy aktiivisena, hänen tulee

  • ilmoittautua vuosittain yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi,
  • läsnäolevana ollessaan palauttaa tammikuussa vuosiseurantaraportti tohtoriohjelmaansa sähköisessä Saimi-järjestelmässä
  • näiden lisäksi ohjaajan tulee ilmaista puoltava kantansa oikeuden aktiivisena säilymiselle tohtoriohjelman ohjeiden mukaisesti

> Väitöskirjatutkijan aktiivisuus ja passiivirekisteriohjeet jatko-opiskelijalle