Tutkimus maantieteen ja geologian laitoksella

Laitoksemme slogan ”Maailma pintaa syvemmältä” antaa hyvän käsityksen laajasta tutkimuskentästämme sekä tavoitteestamme ymmärtää erilaisten ilmiöiden taustalla vaikuttavia mekanismeja.

Maantieteen keskeiset tutkimusalat

  • Innovaatioympäristöt ja kaupunkimaantiede
  • Soveltava paikkatietotutkimus
  • Jokiympäristöt ja rannikkomeret
  • Ympäristön dynamiikka ja globaalimuutos

Geologian keskeiset tutkimusalat

  • Fennoskandian geologia
  • Sedimentologia ja historialliset ympäristömuutokset

Tutkimusryhmät ja hankkeet

Amazon tutkimusryhmä

Amazon-tutkimusryhmä (Amazon Research Team; UTU-ART) on 1980-luvun alussa aloittanut monitieteinen tutkimusryhmä Turun yliopistossa. Se tutkii trooppisen Amerikan, erityisesti Amazonin  alueen luontoa ja ympäristöä. Työryhmä toimii biologian sekä maantieteen ja geologian laitoksilla.

Ryhmän kotisivut

Eyes on Surveillance

Valvontatutkimuksen ryhmä analysoi ihmisten ja henkilötietojen tarkkailuun ja monitorointiin sekä tiedonkeräämiseen ja -hallinnointiin liittyviä kysymyksiä. Keskitymme valvontateknologioiden sosiaalisiin, kulttuurisiin ja henkilökohtaisiin vaikutuksiin.

Lue lisää täältä!

 

Fennoskandian tektonisen tutkimuksen ryhmä

Ryhmän tavoitteena on ymmärtää Fennskandian kallioperän kompleksista kehitystä yhdistämällä moderneja menetelmiä perinteiseen kenttätutkimukseen.

Tutkimusryhmän verkkosivut

Fluvial and Coastal Research Group

In the Fluvial and Coastal Research Group (FCRG) we study fluvial and coastal processes and environments. Our research concentrates on past, present and future river and coastal dynamics.

Link to pages

Järvi- ja merisedimenttitutkimusryhmä

Järvi- ja merisedimentit ovat menneiden ympäristö- ja ilmastonmuutosten tarkkoja arkistoja.

Ryhmän kotisivut

KREPRO

KREPRO -ryhmässä tutkitaan tiedon jalostumisen prosesseja talousmaantieteessä ja kehitystutkimuksessa. Tutkimuksemme avainkäsitteitä ovat esimerkiksi paikka, tila, liikkuvuus, etäisyys ja sijainti, joiden kautta analysoidaan tiedon muodostumista, innovaatioita ja luovuutta.

Tutkimusryhmän sivut

Plastlife-Muovien kestävä kiertotalous

https://sites.utu.fi/plastlife/

SustainBaltic

SustainBaltic (2016-2018) rahoittajana European Regional Development Fund (ERDF) Central Baltic ohjelman kautta.

 

Urban Climate Research Group

Turku Urban Climate Research Group (TURCLIM) -tutkimusryhmä tutkii kaupunki-ilmaston alueellisia ja ajallisia ilmiöitä pysyvän säähavaintoverkoston ja paikkatietoaineistojen avulla. Tutkimusryhmä on osa Gentin yliopiston koordinoimaa 10 eurooppalaisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen muodostamaa kaupunki-ilmastotutkimusta edistävää yhteistyöverkostoa. Keskeisiä kotimaisia yhteistyötahoja ovat Turun kaupunki ja Ilmatieteen laitos.

Ryhmän kotisivut

UTU Tanzania Team

Turun yliopisto (UTU) on työskennellyt Tansaniassa vuodesta 2003 tansanialaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tutkimusaiheemme liittyvät laajalti ihmisen ja luonnon dynamiikan analyysiin maisema- ja paikkatietopohjaisilla lähestymistavoilla sekä  GIS/ICT- teknologioihin, koulutukseen ja liiketoimintaan.

Ryhmän kotisivut

Greenplace-hanke
LuotAI

LuotAI — Co-Creativity in the Era of Artificial Intelligence

MUST consortium RewarD project

MUST (Murtoo Scientists) consortium and collaborating Swedish researchers have recently identified a subglacial landform new to science. This landform called murtoo, has a unique triangular shape and dimensions that are only detectable through LiDAR data now available from most of Finland and Sweden. These landforms are not predicted by existing theories of subglacial landforms. The RewarD project of the MUST consortium (2019-2023) aims to add the missing linking element between channelized and distributed drainage systems to the current theory of subglacial meltwater flow and related modelling approaches. The project focuses specifically on the murtoos and the related subglacial meltwater routes in Finland.

Link to pages

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen julkaisuja
Urbanization, Mobilities and Immigration (URMI)

URMI-hankkeessa tutkitaan kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisutta Suomessa. Hankkeessa perehdytään kestävän kehityksen politiikkoihin ja käytäntöihin sekä maahanmuuton vaikutuksiin kaupunkiseuduilla.

Hanke toteutetaan vuosina 2016-2019. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto.

UTU Geospatial Labs

UTU Geospatial Labs gathers information and resources about the geospatial research, education and cooperation activities of the University of Turku under one place for easier access and use. Our key facilities consist of GIS laboratories and units equipped with hardware and software, which are linked into centralised IT management and services. UTU Geospatial Labs facilities provide the backbone for geospatial research and teaching.

Uusimmat julkaisut