Aineenopettajan pätevyys matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

 

Tiedekunnassa on mahdollista opiskella aineenopettajan pätevyys biologiassa, maantieteessä, fysiikassa, kemiassa ja matematiikassa. Tiedekunnan tutkinto-opiskelijat saavuttavat aineenopettajan pätevyyden suorittamalla sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot. Aineenopettajan pätevyysvaatimuksiin kuuluu aina myös opettajan pedagogisten opintojen (60 op) suorittaminen. Yleiset aineenopettajan pätevyysvaatimukset kuvattu alla.

Peruskoulun tai lukion aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan:

  • Ylempi korkeakoulututkinto
  • Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
  • Peruskoulussa kustakin opetettavasta aineesta vähintään 60 op:n laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot
  • Lukion aineenopettajalta vaaditaan vähintään 120 op:n laajuiset opinnot yhdestä opetettavasta aineesta ja muista opetettavista aineista vähintään 60 op:n laajuiset opinnot.

Löydät lisää tietoa opettajan työstä sekä kelpoisuusvaatimuksista Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) sivuilta.


Opettajan pätevyyden hankkiminen aiempaa tutkintoa täydentämällä

Aineenopettajan pätevyyden voi saavuttaa myös täydentämällä aiempaa ylempää korkeakoulututkintoa. Turun yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella on oikeus täydentää maksutta opintojaan tutkinnon suorittamislukuvuoden ja sitä seuraavan kahden lukuvuoden ajan ilmoittautumalla täydennysopiskelijaksi. Tämän jälkeen voit täydentää opintojasi erillisopintoina.

Esimerkkejä opettajan pätevyyden saavuttamisesta ja täydentämisestä:

  • sinulla on yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja vastaavuustodistus vähintään yhdestä opetettavasta aineesta mutta ei pedagogisia opintoja. Opinnot suoritetaan erillisinä opettajan pedagogisina opintoina Kasvatustieteiden tiedekunnassa.
  • haluat täydentää suorittamasi opintokokonaisuudet vastaamaan aineenopettajalta vaadittavia opintoja. Aineenopettajan pätevyyteen tarvittavat opintojaksot mainitaan opinto-oppaassa.
  • sinulla on 60 op aineenopettajan pätevyys ja haluat täydentää sen 120 op laajuiseksi
  • haluat täydentää osaamistasi kolmannella opetettavan aineen pätevyydellä (60/120 op).

Ota yhteyttä: infoscitech(a)utu.fi