Muuttuva taloudellinen sääntely

Muuttuva taloudellinen sääntely on yksi oikeustieteellisen tiedekunnan neljästä tutkimuksen painopistealueesta.

Taloudellinen toiminta on enenevässä määrin laajentunut eurooppalaisille ja globaaleille markkinoille. Nämä muutokset ovat herättäneet mielenkiinnon globaalien ja eurooppalaisten oikeudenhaltijoiden ja intressiryhmien vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen globaalissa ja eurooppalaisessa sääntelykentässä.

Tutkimuksen painopistealue muuttuva taloudellinen sääntely tarkastelee organisaatioiden, valtioiden, yhtiöiden ja yksilöiden välisiä monitahoisia taloudellisia vuorovaikutussuhteita sekä erilaisia taloudellisen toiminnan sääntelymekanismeja, mukaan lukien itsesääntely. Tutkimuskohteena on myös se, millaisia jännitteitä globaali ja eurooppalainen taloudellinen toiminta ja sääntely aiheuttavat kansallisen suvereniteetin ja demokratian toteutumiselle.

Muuttavan taloudellisen sääntelyn keskeisiä nousevia tutkimusteemoja ovat:

  • rahaliitto
  • pankkisääntely
  • corporate governance
  • itsesääntely
  • kansainvälinen välimiesmenettely
  • kansainvälinen kauppa
  • immateriaalioikeudet
  • esineoikeudet
  • kilpailuoikeus
  • suhdesopiminen

Oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut