Oikeudet, demokratia ja konstitutionalismi

Oikeudet, demokratia ja konstitutionalismi on yksi oikeustieteellisen tiedekunnan neljästä tutkimuksen painopistealueesta.

Painopistealue oikeudet, demokratia ja konstitutionalismi kattaa valtiosäännöissä, kansainvälisissä sopimuksissa ja Euroopan unionin oikeudessa taattujen yksilön oikeuksien oikeustieteellisen tutkimuksen. Vaikka pääpaino onkin perusoikeuksissa ja ihmisoikeuksissa, painopistealueeseen kuuluu myös oikeuksiin perustuvien argumenttien tutkimus muissa oikeudellisissa konteksteissa.

Painopistealueella tutkitaan lisäksi konstitutionalismin erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä muotoja. Tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti valtiosääntöisen kielen merkitystä oikeudellisissa käytännöissä ja kansallisen oikeusjärjestelmän sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten oikeudellisten regiimien roolia demokraattisissa instituutioissa, tuomioistuimissa ja akateemisessa keskustelussa.

Tutkimus risteää perinteisiä oikeudenaloja. Se ei kata vain perinteisen julkisoikeuden kysymyksiä vaan myös sisämarkkinoihin, kilpailuoikeuteen, perheoikeuteen, kauppaoikeuteen, immateriaalioikeuteen sekä muihin yksityisoikeuden aloihin liittyviä kysymyksiä tilanteissa, joissa niillä on vaikutuksia yksilön oikeuksiin ja valtiosääntöisen demokratian edellytyksiin.

Oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut