Opiskelu yrittäjyyden oppiaineessa

In order to make a difference, you need to act differently ‒ yrittäjyyden aine toimii mottonsa mukaisesti. Tarjoamme pienenä aineena laadukasta ja usein henkilökohtaista opetusta.

Akateemisten työurat ovat monipuolistuneet viime vuosina. Yhä useampi kauppatieteilijä työllistyy pieniin tai keskikokoisiin yrityksiin ja tekee työtään yrittäjänä tai yrittäjämäisesti toisen palveluksessa.

Myös suurissa yrityksissä ylimmältä johdolta edellytetään yrittäjämäistä otetta. Asiantuntijatehtävissä edetään entistä useammin erilaisten pienyksiköiden, esimerkiksi tiimien, työryhmien tai projektien johtotehtäviin. Kaiken kaikkiaan yrittäjämäinen toiminta, kuten luovuus, aloitteellisuus, omatoimisuus, päätöksentekovalmius ja liiketoiminnan kokonaisuuksien hallinta korostuvat työelämässä.

Yrittäjyyden opinnot antavat erinomaiset valmiudet 

  • toimia uudistajana, mahdollisuuksiin tarttujana, ’oman tien kulkijana’ erilaisissa organisaatioissa
  • yhdistää ja soveltaa eri liiketaloustieteen osa-alueiden tietoa sekä omia kykyjä ja taitoja käytäntöön 
  • pienen ja keskikokoisen yrityksen omistamiseen ja johtamiseen  
  • suurempien organisaatioiden muutos- ja innovaatiojohtamiseen