Lauri Inna ja Mika Hannula

Hyvä kiertämään

Turun seudulla toimivat yritykset ja organisaatiot ovat koonneet Turun yliopistolle kiertotalouden lahjoitusprofessuurin. Turun kauppakamari on ollut koordinoimassa lahjoitusta kasaan.

Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja, Turun kauppakamarin hallituksen jäsen Lauri Inna kertoo, että mukana on erittäin sitoutunut joukko yrityksiä ja organisaatioita. 

– Kiertotalous on elinkeinoelämälle todella relevantti kysymys ja yrityksille mahdollisuus luoda edelläkävijyyttä. Alusta asti kävimme keskustelua siitä, miten taloudellisen kestävyyden näkökulmaa saataisiin lisää kiertotalousteeman ympärille. Sehän ratkaisee sen, pystyvätkö yritykset ottamaan kiertotalouden askelia. Monia askarruttaa, miten tämä tehdään taloudellisesti kestävällä pohjalla, Inna sanoo. 

Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula on samaa mieltä.  

– Kyllä, on koko kansantalouden kannalta tärkeää, että yritykset ja elinkeinoelämä ovat mukana rakentamassa kestävää kasvua. Tarvitaan ymmärrystä, osaamista ja liiketoimintamalleja, jotta voidaan turvata ihmiskunnan ja ympäristön tulevaisuus. 

Professuurin tavoitteena on lisätä kiertotalouteen liittyvien tieteenalojen ja teemojen yhdistämistä tutkimuksessa ja koulutuksessa. Puhutaan systeemisestä lähestymistavasta. 

– Meillä Turun yliopistossa on paljon aiheeseen liittyvää osaamista esimerkiksi kauppatieteissä, luonnontieteissä ja tekniikassa, jota on tärkeää tuoda yhteen. Meidän tulee luoda uutta kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, mitä kaikkea kiertotalouteen yritysten näkökulmasta liittyy ja miten sen mahdollisuuksiin voidaan tarttua, Hannula kertoo ja lisää, että aihe on herkullinen monitieteiselle yliopistolle. 

– Kiertotalouden ymmärtämiseen ja mallien kehittämiseen tarvitaan muun muassa luonnontieteellistä perustutkimusta, teknistä osaamista, biodiversiteetin ja geologian asiantuntemusta sekä liiketoimintaosaamista. Pitää myös ymmärtää yhteiskuntaa, lainsäädäntöä ja ihmistä.  

Kiertotalouden ajankohtaisten teemojen lisäksi yritysten ja organisaatioiden lahjoittamassa professuurissa tärkeää on yhdessä tekemisen malli.   

– Me mukaan lähteneet yritykset ja organisaatiot olemme tunnistaneet, miten olennainen asema yliopistolla on aluekehittämisessä. Lahjoittajat haluavat olla mukana kärkikehittämisessä ja vahvistamassa alueen osaamispohjaa. Luotamme siihen, että kun osaaminen vahvistuu alueella ja toimintaympäristössä, myös elinkeinoelämän toiminta vahvistuu, Inna sanoo. 

– Kumppanimme ovat tehneet investoinnin osaamiseen ja tulevaisuuteen. Meidän vastuullamme on varmistaa, että vaikutukset tuntuvat eikä lahjoitus jää pelkäksi kuluksi. Olemme yliopistona hyvin sitoutuneet toimintaympäristöömme, ja yhdessä kumppaniemme kanssa saamme hyvän kiertämään, Hannula sanoo. 

Hän korostaa, miten tärkeää on, että yliopiston kumppaneina hankkeessa on sekä yrityksiä että julkisia organisaatioita. 

– Turussa toimii todella hyvin niin sanottu triple helix -malli, jossa julkinen sektori, korkeakoulut ja elinkeinoelämä yhdessä edistävät asioita. Nyt meillä on tästä jälleen uusi esimerkki. 

– Toivon, että yhteistyömme toimii esimerkkinä ja inspiraationa yhdessä tekemiselle ja myös yliopiston tukemiselle, Inna päättää. 

Kuva: Vesa-Matti Väärä