Turun yliopistolle kone- ja automaatiotekniikan lahjoitusprofessuuri Loimaan seudun yrityksiltä ja yhteisöiltä

24.05.2023

Loimaan seudulla toimivat teknologiayritykset lahjoittavat yhdessä Loimaan kaupungin ja Loimaan kauppakamariosaston kanssa Turun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan uuden professuurin. Mukana olevat yritykset ovat Pemamek Oy, Dinolift Oy, LMCE Group, Wille Machines Oy, Stera Technologies Oy, Hydoring Oy, Nordic Traction Oy ja Dometal Oy.

Loimaan seudun teknologiayritysten keskittymä tekee tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan kanssa. Nyt lahjoitettava professuuri vahvistaa tiedekunnan kone- ja automaatiotekniikan kokonaisuutta. Professuuri painottuu älykkään tuotannon ja tuotejärjestelmien elinkaarenhallinnan alalle. Lahjoituksen arvo on yhteensä 610 000 euroa.

Pemamek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen toteaa, että yhteistyö Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan kanssa merkitsee yrityksille suuria mahdollisuuksia niin tuotekehitys- ja innovaatiohankkeissa kuin myös osaamisen ja henkilöstön kehittämisessä.

– Loimaan seudun yritykset valmistavat erilaisia vaativia teknologiatuotteita, kuten hitsausautomaatiojärjestelmiä, työkoneita ja henkilönostimia. Näiden kehittäminen vaatii monipuolista osaamista, jossa yhdistyy konetekniikka, automaatiotekniikka ja tietotekniikka. DI-koulutuksen saaminen Turkuun lisää seutukunnan yritysten kilpailukykyä ja kasvua, Heikonen sanoo.

Uusi professuuri vahvistaa osaltaan Turun yliopiston kone- ja automaatiotekniikan digitaaliteknologian painotusta. Professuuri avataan täytettäväksi vuoden 2023 aikana.

– Turun yliopisto on teknillisen tiedekunnan ja uusien tutkinto-ohjelmien myötä kehittymässä alueellisesti ja kansallisesti tärkeäksi tekniikan kouluttajaksi. Lounaisen Suomen korkean teknologian yritysten tuki laajentumiselle on ollut pitkäjänteistä ja määrätietoista. Tämän lahjoitusprofessuurin avulla rakennamme modernia kone- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaa ja pystymme nopeammin vastaamaan tekniikan osaajien kovaan tarpeeseen. Teemme jatkossakin läheistä yhteistyötä Loimaan seudun lahjoittajayritysten, korkean teknologian erikoisosaajien, kanssa, toteaa teknillisen tiedekunnan dekaani Jaakko Järvi.

Turun yliopiston teknillinen tiedekunta aloitti toimintansa vuoden 2021 alusta. Tiedekunta on jo kasvanut 50 professorin, 350 muun opettajan, tutkijan ja asiantuntijan ja 3000 opiskelijan yhteisöksi. Tiedekunnan tutkinto-ohjelmissa aloittaa vuonna 2023 lähes 700 opiskelijaa, joista 30 syksyllä alkavassa uudessa automaatiotekniikan ohjelmassa.

Kuvassa lahjoittajia ja Turun yliopiston edustajia: Jussi Raikko (toimitusjohtaja, omistaja, Hydoring Oy), Jussi Kantola (kone- ja materiaalitekniikan laitoksen johtaja, professori, Turun yliopisto), Timo Vasankari (yritysyhteistyöjohtaja, Turun yliopisto), Jaakko Järvi (teknillisen tiedekunnan dekaani, Turun yliopisto), Timo Knuutila (tuotantojohtaja, Dinolift Oy), Jari Rantala (kaupunginjohtaja, Loimaan kaupunki), Tero Järvinen (toimitusjohtaja, Nordic Traction Oy), Vesa Mäkelä (toimitusjohtaja, Dometal Oy), Niina Nurmi (asiamies, Loimaan kauppakamariosasto), Jussi Ohlsson (toimitusjohtaja, Stera Technologies Oy), Jesse Suonsivu (tuotantojohtaja, Wille Machines Oy), Pekka Elo (toimitusjohtaja, Wille Machines Oy), Paavo Laaksonen (kehittämisjohtaja, Loimaan kaupunki), Pekka Heikonen (hallituksen puheenjohtaja, Pemamek Oy), Karin Nars (toimitusjohtaja, Dinolift Oy). Kuvasta puuttuu Timo Huttunen (toimitusjohtaja, LMCE).

Luotu 24.05.2023 | Muokattu 25.05.2023