Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanit

Tiedekunnan dekaani on poliittisen historian professori Louis Clerc. Varadekaanit ovat filosofian professori Juha Räikkä vastuualueenaan dekaanin sijaistaminen sekä tutkimus ja tutkimusyhteistyön kehittäminen, psykologian apulaisprofessori Riikka Korja vastuualueenaan alumni- ja sidosryhmät, yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä kansainvälisyys ja professori Mikko Niemelä vastuualueenaan opetus sekä jatkuva oppiminen.

Dekaanin tehtävät

  • ​johtaa ja valvoa tiedekunnan toimintaa
  • vastata tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteutuksesta tiedekunnassa
  • vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta
  • toimia tiedekunnan johtokunnan puheenjohtajana
  • päättää tiedekunnalle myönnettävistä voimavaroista johtokunnan päättämien suuntaviivojen mukaisesti
  • hyväksyä uudet opiskelijat
  • käsitellä ja ratkaista muut tiedekuntaa koskevat asiat, joista ei toisin määrätä.

Dekaani voi saattaa johtokunnan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on tiedekunnan kannalta laajakantoinen tai tärkeä.

Dekaani voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian varadekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.