Amazonian sademetsien hallitsevia puulajeja on kolminkertainen määrä aiempiin arvioihin verrattuna

14.04.2021

Kansainvälinen tutkijaryhmä on selvittänyt laajan maastohavaintoaineiston pohjalta, että Amazonian hyperdominanttien puulajien lukumäärä on noin kolminkertainen aiempaan arvioon nähden. Tällaisten hallitsevien lajien arvioidaan muodostavan yli puolet Amazonian puunrungoista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sademetsien suojelun ja käytön suunnittelussa.

Amazonian sademetsissä erilaisia puulajeja on tuhatkertaisesti Suomen metsiin verrattuna. Puulajeja arvioidaan olevan 16 000 -30 000 ja uusia lajeja löytyy jatkuvasti lisää. Viitisen vuotta sitten arvioitiin, että puolet Amazonian puunrungoista kuuluu vain hieman yli 200 runsaimpaan puulajiin.

– Lajien tunnistamisen epävarmuuden takia puulajiston runsaussuhteiden selvittäminen eli puuinventointi pieneltäkin alalta on vaikeaa. Kun lisäksi alueen metsät ovat vaikeapääsyisiä, on ymmärrys metsien puulajikokoonpanosta ja sen vaihtelusta ollut hyvin hatara, sanoo ekologi, dosentti Kalle Ruokolainen Turun yliopistosta. 

Vajavaista ymmärrystä sademetsien puulajistoista lähdettiin täydentämään kansainvälisen tutkijaryhmän voimin. Ruokolainen oli mukana tutkimuksessa, jossa 143 tutkijaa kymmenistä eri maista yhdisti yli 1 200 puuinventoinnin tulokset eri puolilta Amazonian alankosademetsäaluetta yhdeksi tietokannaksi. 

Tietokannan aineistoja tarkastelemalla tutkijat huomasivat, että Amazonian viidellä eri maantieteellisellä ala-alueella oli enimmäkseen omat hyperdominantit lajinsa ja että näiden lajien kokonaismäärä oli noin kolme kertaa suurempi kuin aiemmissa arvioissa.

Kun tutkijat jakoivat kunkin alueen puut kuuteen kokoluokkaan, he huomasivat, että harva laji oli hallitseva useammassa kuin kahdessa eri kokoluokassa. 

– Vain yksi puulaji oli sellainen, että se kuului jokaisella alueella ja jokaisessa latvuskerroksessa niin sanottuihin hyperdominantteihin lajeihin. Tämä nimenomainen laji on aiemmin osoitettu geneettisesti poikkeavan monimuotoiseksi ja onkin hyvin mahdollista, että itse asiassa siinä on kyse usean eri lajin muodostamasta lajiryhmästä.

Ruokolaisen mukaan tutkimus on hyvä esimerkki siitä, että laajalla kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan päästä käsiksi tutkimuskysymyksiin, jotka muutoin jäisivät täysin avoimiksi 

– Nyt julkaistu tutkimus osoittaa, että tarvitaan vielä paljon yhteistyötä ja perustutkimusta, ennen kuin voimme ymmärtää Amazonian metsien kokoonpanoa ja toimintaa maankäytön suunnittelun ja metsien suojelun mahdollistavalla tarkkuudella, Ruokolainen päättää.

Tutkimus ”Amazon tree dominance across forest strata” on julkaistu kansainvälisesti merkittävässä Nature Ecology & Evolution -lehdessä.

Luotu 14.04.2021 | Muokattu 05.05.2021