Digitutor tukee pk-yritysten digiosaamista

19.03.2019

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE ja Työväen Sivistysliitto ovat yhdessä kehittäneet Digitutor-mallin, jonka avulla IT-taitoja jalkautetaan teollisuuden työntekijöille. Digitutor lisää valmiuksia vastaanottaa digitalisaation myötä tulevia muutoksia ja kehittää pk-yritysten työntekijöiden digiosaamista. Pk-yritykset voivat vielä ilmoittautua mukaan hankkeeseen.

Digitutor-mallissa osasta pk-yrityksen työntekijöistä koulutetaan digitutoreita, jotka auttavat työkavereitaan tietoteknisissä haasteissa. 

– Koulutuksen aikana opiskellaan tietoturvaan, viestintään, tiedonhakuun, työvälineohjelmiin ja laitteiden käyttöön liittyviä taitoja. Tutor voi toimessaan antaa tukea, opastaa ja perehdyttää työkaverinsa uusiin taitoihin, kertoo hankekoordinaattori Eeva-Leena Alanne Turun yliopistosta. 

Digitutor-malliin sisältyy myös kaikkien työntekijöiden IT-taitojen testaus, jolla kartoitetaan osaamisen nykytilanne. Tulosten perusteella tukea voidaan kohdistaa niihin osa-alueisiin, joissa osaamisen kehittämiselle on eniten tarvetta. 

– Yrityksen henkilöstöllä saattaa olla myös osaamista, jota ei vielä ole hyödynnetty. Esiin tulleet vahvuudet kannustavat pohtimaan, miten työt voitaisiin järjestää siten, että työntekijöiden jo olemassa oleva osaaminen voitaisiin ottaa käyttöön, Alanne sanoo.

Koulutukset sovitetaan yritysten arkeen

Yksi Digitutor-hankkeeseen osallistuneista yrityksistä on turkulainen elektroniikka-alalla toimiva Tepcomp, jossa oltiin kiinnostuneita työntekijöiden IT-taitojen kehittämisestä. Alkutapaamisen jälkeen yritykselle etsittiin sopivat koulutuspäivät. 

– Yrityksestä koulutettiin kaksi työntekijää digitutoreiksi ja he tulevat toimimaan työkavereidensa tukena IT-asioissa. Digitutor-koulutuksen jälkeen työntekijöiden IT-taidot testattiin ja Tepcomp sai omien työntekijöidensä osaamista kuvaavan raportin. Tutor-toimintaa suunnitellaan nyt raportin pohjalta, Alanne kertoo.

Prosessin etenemistä tukivat hankemateriaalit, kuten projektisuunnitelma, ennakkotiedote, ohjeistus testin suorittamiseen, opiskelijan opas, tutor-opiskelumateriaali sekä tulosraportti. Hankkeesta toimitettiin myös yrityksen tarvitsemat englanninkieliset ohjeistukset. 

– Digitutor-malli tuotettiin mahdollisimman joustavasti Tepcompin omissa tiloissa sovitetusti yrityksen aikatauluihin. Yrityksessä osallistuminen hankkeeseen koettiin hyödylliseksi ja prosessin etenemiseen oltiin tyytyväisiä, Alanne sanoo.

Mukaan mahtuu vielä muutama yritys

Digitutor on kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka päättyy maaliskuussa 2020. Osallistuminen on yrityksille maksutonta. 

– Hankkeeseen on ilmoittautunut tähän mennessä seitsemän yritystä, joista kolmessa hankeprosessi on viety päätökseen. Muutaman teollisen alan pk-yritysten on mahdollista vielä ilmoittautua mukaan hankkeeseen, Alanne kertoo.

Kiinnostuneet voivat jättää yhteystietonsa lomakkeella, joka löytyy hankkeen sivuilta osoitteesta: https://digitutor.utu.fi/ilmoittautuminen/ 

Lisätietoa:

HK

Luotu 19.03.2019 | Muokattu 19.03.2019