Asiasana: Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yksittäisten opettajien valintojen merkitys keskeinen opettajien digitaalisten teknologioiden käytössä

24.02.2021

Erot suomalaisopettajien digitaalisen teknologian opetuskäytössä paikantuvat pääosin opettajien välisiin eroihin ja vain pieni osa paikantuu koulujen välisiin eroavaisuuksiin. Kunta- tai aluehallintovirastoaluetason tekijät sen sijaan eivät Suomessa selitä opettajien teknologian käytön eroja. Yksilötason selittäjien hallitsevuudella on merkittävä vaikutus opetusalan digitalisaation johtamiseen.

Ota tiedekunnan uusi blogi seurantaan

22.02.2021

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uuden blogisarjan ”Yhteiskunnasta, rakkaudella” neljäs kirjoitus on julkaistu. Lue filosofian professorin Juha Räikän ajatukset kertomisesta sekä sarjan aiemmat osat osoitteessa blogit.utu.fi/yhteiskunnasta.

Sosionomit (ylempi AMK) etsivät yhä paikkaansa työmarkkinoilla (Väitös: VTL Sirppa Kinos 18.9.2020, koulutussosiologia)

Ammattikorkeakouluissa on melkein koko 2000-luvun ollut mahdollista suorittaa maisterintutkintoon verrattavia ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. VTL Sirppa Kinos osoittaa Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että sosionomien (ylempi AMK) osaamista ei edelleenkään hyödynnetä täysipainoisesti työelämässä.

Eriytyvät digitaaliset valmiudet eriarvoistavat nuorten mahdollisuuksia informaatioyhteiskunnassa (Väitös: FM, KM Meri-Tuulia Kaarakainen, 3.12.2019, koulutussosiologia)

FM, KM Meri-Tuulia Kaarakainen osoittaa väitöstutkimuksessaan, että sukupuolittuneet teknologiaorientaatiot ja koulutusvalinnat määrittävät suomalaisnuorten digitaalisia valmiuksia. Digitaalisesti kyvykkäät yksilöt hyötyvät eniten yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä avautuvista mahdollisuuksista.

Digitutor tukee pk-yritysten digiosaamista

19.03.2019

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE ja Työväen Sivistysliitto ovat yhdessä kehittäneet Digitutor-mallin, jonka avulla IT-taitoja jalkautetaan teollisuuden työntekijöille. Digitutor lisää valmiuksia vastaanottaa digitalisaation myötä tulevia muutoksia ja kehittää pk-yritysten työntekijöiden digiosaamista. Pk-yritykset voivat vielä ilmoittautua mukaan hankkeeseen.

Selvitys: peruskoulun oppilaiden digitaitoja tulisi monipuolistaa

15.02.2019

Vuosina 2016–2018 toteutettu Digiajan peruskoulu -hanke selvitti digitaalisen oppimisen ja opettamisen käytäntöjä sekä oppimateriaalien käyttöä perusopetusta antavissa kouluissa. Selvityksen mukaan perusopetuksen opettajien digitaidot olivat tarkasteluajanjaksolla kohentuneet, mutta oppilaiden digitaidoissa ja digitaalisten materiaalien käytössä havaittiin kehittämistarpeita.
 

Uusi FImpact-verkkopalvelu listaa eniten verkkohuomiota saaneet suomalaistutkimukset

14.08.2017

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE on kartoittanut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit -hankkeessa näkyvyyttä, jota Suomessa tehty tutkimus saa verkossa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Osana hanketta on rakennettu kaikille avoin FImpact-verkkopalvelu, joka esittelee merkittävää huomiota eri alustoilla saavuttanutta suomalaista tutkimusta.

RUSE kannustaa kuntia täydennyskouluttamaan opettajia ICT-taidoissa

09.05.2017

Opettajien ICT-taitoja testanneet tutkijat korostavat, että alan täydennyskoulutusta tulisi tarjota tasavertaisesti niin miehille kuin naisille sekä nuoremmille kuin varttuneemmillekin opettajille. Erityisesti olisi päästävä eroon teknologiaan liittyvistä negatiivisista asenteista. Asiasta keskusteltiin Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSEn) järjestämässä aamiaistilaisuudessa.