Sosionomit (ylempi AMK) etsivät yhä paikkaansa työmarkkinoilla (Väitös: VTL Sirppa Kinos 18.9.2020, koulutussosiologia)

Ammattikorkeakouluissa on melkein koko 2000-luvun ollut mahdollista suorittaa maisterintutkintoon verrattavia ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. VTL Sirppa Kinos osoittaa Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että sosionomien (ylempi AMK) osaamista ei edelleenkään hyödynnetä täysipainoisesti työelämässä.

Kinos tarkastelee seurantatutkimuksessaan sosionomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien tavoitteita ja toiveita sekä niiden toteutumista runsaan vuoden kuluttua valmistumisesta. Tutkintoa opiskelemaan hakeuduttiin eri syistä, kuten ammatillisen osaamisen kehittämiseksi, uusien työtehtävien saamiseksi sekä urakehityksen edistämiseksi. 

– Kaikilla oli jo vankka työkokemus, mitä edellytetään tutkinto-opiskelijaksi valittaessa. Kolme neljästä arvioi, että opiskelun tavoitteet olivat toteutuneet ainakin osittain. Osaaminen kehittyi monipuolisesti, erityisesti kyky työskennellä itsenäisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä taidot johtaa asioita ja ihmisiä, Kinos kertoo. 

Kyselytutkimukseen vastanneiden mukaan heikoimmin kehittyivät taidot toimia kansainvälisissä verkostoissa, taloudellinen osaaminen ja laatujärjestelmien tunteminen. 

Työpaikoilla eniten haasteita aiheuttivat taas väestön monikulttuuristuminen ja palvelurakenteiden uudistuminen. Osaamisen kehittämisen tarpeita ilmeni eniten kehittämisen ja johtamisen alueella sekä yhteiskunnallisissa kysymyksissä. 

– Kuitenkin vain alle puolella oli työpaikallaan hyvät kouluttautumismahdollisuudet, Kinos sanoo. 

Esimiestehtäviin edetään yksityisen työnantajan tai järjestön palveluksessa

Suurin osa tutkimukseen vastanneista totesi tekevänsä vaativuudeltaan alimitoitettua työtä ja totesi, että voisi olla nykyisessä työssään myös ilman ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Lähes kolmasosa oli kuitenkin tutkinnon myötä siirtynyt vaativampiin tehtäviin. 

– Esimiestehtävissä toimivien osuus nousi selvästi erityisesti yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Parhaiten menestyivät ja tyytyväisimpiä olivat sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta valmistuneet, Kinos kertoo.  

Tutkintoa pidettiin yleensä kannattavana henkilökohtaisena investointina, koska ammatillinen osaaminen syveni ja osalle mahdollistui urapolku hyvinvointipalveluiden esimiestehtäviin. Tutkinnon tunnettuudessa ja arvostuksessa on silti edelleen kehittämistä. 

– Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien osaamista ei hyödynnetä täysipainoisesti ja heidän asemansa työmarkkinoilla on yhä epämääräinen. Kelpoisuuslainsäädännön päivittämisen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävärakennetta tulisi tarkastella myös tämän ryhmän osalta tai keskittyä kouluttamaan heitä hyvinvointipalveluiden esimiestehtäviin, Kinos toteaa.

***
VTL Sirppa Kinos esittää väitöskirjansa ” SOSIONOMIT (YLEMPI AMK) MUUTTUVILLA TYÖMARKKINOILLA. Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään, osaaminen ja toimintaympäristön haasteet” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 18.9.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii korkeakouluneuvos, dosentti Tapio Varmola (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) ja kustoksena professori Osmo Kivinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on koulutussosiologia.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 50 henkilöä. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä linkistä: https://utu.zoom.us/j/63618233486.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: p. 044 9074 967, sirppa.kinos@turkuamk.fi 
 

Luotu 14.09.2020 | Muokattu 14.09.2020