Digitutor tarjoaa teollisuuden yrityksille tietotekniikkatestin ilmaiseksi

16.09.2019

Turun yliopistossa kehitetty Digitutor-toimintamalli vastaa työpaikkojen tietotekniikan osaamispulaan. Nyt myös muut kuin hankkeessa mukana olevat teollisen alan yritykset voivat pyytää yrityksensä henkilöstölle maksuttoman tietotekniikkatestauksen tai Digitunnelmat-kyselyn.

Työelämä on nopeatempoisessa muutoksessa, jossa teknologinen kehitys, digitalisaatio ja robotisaatio vaikuttavat eri toimialoilla. Samaan aikaan työntekijöiltä vaaditaan jatkuvaa uusien taitojen opettelua ja päivittämistä. Rutiininomaisten töiden automatisoituessa ja siirtyessä osittain robottien tehtäviksi, uudet osaamisvaatimukset koskettavat myös suorittavissa tehtävissä työskenteleviä. Työn sisältö ja tekemisen tavat muuttuvat. 

– Nykyisin digitaidot sekä niiden päivittäminen ovat avainasemassa muutoksessa mukana pysymisessä. Yritykset tarvitsevat kasvavassa määrin työvoimaa, joka kykenee hyödyntämään digitaitoja päivittäisessä työssään, sanoo projektitutkija Loretta Saikkonen Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSEsta. 

RUSE ja Työväen Sivistysliitto ovat yhdessä kehittäneet Digitutor-mallin, jonka avulla pyritään vastaamaan työpaikkojen tietotekniikkakoulutusten eriarvoiseen jakautumiseen suuntaamalla koulutusta suorittavan tason työntekijöille toimihenkilöiden sijaan.

Digitutor-hankkeessa mukana olevien metallialan yritysten tuotantotyöntekijöistä koulutetaan digitutoreita, jotka auttavat työkavereitaan tietoteknisissä haasteissa. Tavoitteena on saada yrityksen muut tuotantotyöntekijät matalan kynnyksen avun ja neuvonnan piiriin. Digitutorit ohjaavat työtovereitaan tietoteknisten palvelujen, ohjelmistojen sekä laitteiden käytössä. 

– Malliin sisältyy myös yrityksen työntekijöiden digitaitojen testaus, jolla kartoitetaan osaamisen nykytilanne, Saikkonen kertoo. 

Hankkeessa on mukana yhdeksän metallialan yritystä Varsinais-Suomen alueelta. Nyt myös muut kuin hankkeessa mukana olevat teollisen alan yritykset voivat pyytää yrityksensä henkilöstölle maksuttoman tietotekniikkatestauksen tai Digitunnelmat-kyselyn ottamalla yhteyttä projektitutkija Saikkoseen. 

– Tietotekniikkatestin avulla yritys saa arvokasta tietoa siitä, millaisia taitopuutteita ja toisaalta myös vahvuuksia yrityksen henkilöstöllä on ja voi suunnata koulutusta sen mukaan. Digitunnelmat-kyselyllä selvitetään, miten työntekijät kokevat tietotekniikan hyödyntämisen työssään, ovatko he kiinnostuneita kehittämään digiosaamistaan ja saavatko he tarvittaessa tukea digiasioissa, Saikkonen kertoo.

Testiin osallistuneet yritykset saavat myös maksuttomat raportit testin ja kyselyn tuloksista.

Yleisölle avoin seminaari digitalisaatiosta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamat Digitutor- ja TAIKOJA II -hankkeet järjestävät Turussa vierailukeskus Joessa keskiviikkona 30.10. kello 8-12 yleisölle avoimen ja maksuttoman seminaarin, jonka aiheena on digitalisaatio. Digivirta-seminaari on suunnattu kaikille työelämän perustaidoista ja digitalisaatiosta kiinnostuneille.

– Aamupäivän aikana kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja digitalisaatiosta, tutustutaan hankkeiden hyviin käytäntöihin sekä seurataan paneelikeskustelua digitaitojen kehittämisestä, Saikkonen kertoo. 

Teknologia-alan vaikuttaja Taneli Tikka vastaa seminaarin keynote-puheesta, jonka aiheena on robottien ja tekoälyn vaikutukset organisaatioissa. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etäyhteyden avulla. 

Sekä paikalle saapuvien että etänä seuraavien tulee ilmoittautua seminaariin. Paikkoja on rajoitetusti. Tapahtumaan tulee ilmoittautua 18.10. mennessä osoitteessa: digitutor.utu.fi/digivirta 

Lisätietoa:
Loretta Saikkonen
projektitutkija 
Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE, Turun yliopisto
lorgal@utu.fi

Luotu 16.09.2019 | Muokattu 16.09.2019