Elämänkerronnan maailmankonferenssissa pohditaan elettyä elämää ja tieteen ja taiteen välistä suhdetta

09.06.2022

Turussa pohditaan 14.–17.6.2022 yksilön elämästä kertomisen mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta monitieteisessä konferenssissa. Tapahtuma kokoaa Turkuun eri puolilta maailmaa noin kaksisataa tutkijaa ja taiteilijaa. Konferenssissa tarkastellaan muun muassa menneisyydessä tuntemattomiksi jääneiden elämien esiin kirjoittamista, lapsille suunnattuja elämäkertoja sekä muistamisen ja kerronnan yhteyttä. Esitelmien lisäksi ohjelmassa on myös elokuvia.

Turussa järjestetään 14.–17.6.2022 kansainvälinen IABA-maailmankonferenssi (International Association for Biography and Autobiography) teemalla Life-Writing: Imagining the past, present and future. Konferenssin pääjärjestäjät ovat Turun yliopiston muistia ja kerrontaa tarkasteleva SELMA-tutkimuskeskus, kansainvälinen populaarikulttuurin tutkimuskeskus IIPC ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Aiemmin muun muassa Havaijilla, Brasiliassa ja Pekingissä järjestetty konferenssi pidetään nyt ensimmäistä kertaa Turussa.

Konferenssiohjelma koostuu osallistujien esitelmistä ja pääluennoista sekä laajasta taiteellisesta ohjelmasta. Pääluentoja saapuu pitämään joukko arvostettuja alan tutkijoita, kuten yhdysvaltalainen professori Saidiya Hartman, joka on tullut ennen muuta tunnetuksi mustien naisten historian esiin kirjoittajana. Hänen luentonsa käsittelee haasteita, joita anonyymien ja aiemmin tuntemattomaksi jääneiden elämien tutkiminen pitää sisällään.

Muita pääluennoitsijoita ovat muistamisen ja kerronnan yhteyksiin paneutunut professori Jens Brockmeier, lapsille suunnatuista elämäkerroista puhuva professori Kate Douglas sekä taiteellisen puheenvuoron pitävä kirjailija Sirpa Kähkönen, joka puhuu siitä, miten eletty elämä ja historiantutkimus kohtaavat hänen kirjallisessa tuotannossaan. Esitelmien lisäksi konferenssissa nähdään myös elokuvia, kuten Katja Gauriloffin ohjaama dokumenttielokuva Kuun metsän Kaisa (2016) ja englantilaisen professorin ja ohjaajan Lizzie Thynnen tuore dokumentti ensimmäisestä brittiläisestä naisdokumentaristista Independent Miss Craigie.  

- Konferenssissa käsitellyt historialliset, poliittiset ja eettiset kysymykset eletyn elämän, muistin, kertomuksen ja kokemuksen suhteen ovat monella tavoin ajankohtaisia. Niin ikään tieteen ja taiteen välisen ilmaisun suhdetta pohditaan tutkimuskentällä koko ajan enemmän. Odotamme tärkeää, ajatuksia herättävää ja yhteiskunnallisesti merkittävää keskustelua aiheiden ympärillä, SELMA-tutkimuskeskuksen varajohtaja ja konferenssikomitean puheenjohtaja, kulttuurihistorian professori Maarit Leskelä-Kärki summaa.

Konferenssi järjestetään yhteistyössä Aboa kongressikeskuksen ja Turun kaupungin kanssa.

> Konferenssin verkkosivut

Lisätietoja

Maarit Leskelä-Kärki
050 5344627
maarit.leskela@utu.fi

Luotu 09.06.2022 | Muokattu 09.06.2022