En ny form av medborgarpåverkan prövas i samband med den kommunala folkomröstningen i Korsholm

04.02.2019

Man prövar på ett i Finland helt nytt sätt att öka medborgardemokratin i samband med folkomröstningen om kommunsammanslagningen i Korsholm. Innan folkomröstningen i mars genomför forskare vid Åbo universitet och Åbo Akademi ett medborgarråd där vanliga kommuninvånare utvärderar kommunsammanslagningens för- och nackdelar.

Korsholmarna röstar i mars om en kommunsammanslagning med Vasa. Medborgarrådet i Korsholm, som ordnas innan folkomröstningen, följer en noggrant fastställd utvärderingsmetod för medborgarinitiativ. Metoden används bland annat i Oregon i USA.

– Folkomröstningar ordnas rätt sällan i Finland. Korsholms kommunala folkomröstning erbjuder en unik möjlighet att genomföra ett medborgarråd som utvärderar folkomröstningsfrågan i Finland. Även om liknande processer tillämpats till exempel i Irland, är detta första gången som metoden används i Europa, konstaterar Maija Setälä, professor i statsvetenskap vid Åbo universitet.

Forskning i denna praxis, som är i bruk i Oregon, visar att väljarna litar på medborgarrådet och anser att informationen de producerar är nyttig.

– Med hjälp av medborgarråd kan man förbättra den demokratiska processen genom att erbjuda väljarna tydlig och pålitlig information om den fråga omröstningen gäller. Då kan väljarna grunda sitt röstningsbeslut på kunskap. Medborgarrådet kan underlätta informationsmiljöns utmaningar vid direkta folkomröstningsfrågor, säger Setälä.

Rådet sammanträder under två veckoslut i februari

I januari kallades 1 400 slumpmässigt utvalda korsholmare till rådet i Korsholm.

– Korsholmarna visade intresse för rådet. Cirka fem procent av de inkallade anmälde sig frivilliga till rådet. Detta är en klart högre procentandel än vid motsvarande medborgarråd i USA. Bland de intresserade valdes ut 24 deltagare till rådet som på bästa möjliga sätt representerar Korsholms invånare vad gäller språk, ålder, kön, bostadsort och åsikt om kommunsammanslagningen, summerar Setälä.

Medborgarrådet sammanträder i Korsholm under två veckoslut, den 9–10 och den 16–17 februari. Under det första veckoslutet samlar rådet information om kommunsammanslagningen. Rådets medlemmar får höra sakkunniga och politiker som presenterar påståenden för och emot kommunsammanslagningen. Deltagarna bekantar sig även med skriftligt material om kommunsammanslagningen.

Under det andra veckoslutet utvärderar rådet de påståenden som presenterats och skriver ett utlåtande som delas ut per post till alla röstberättigade korsholmare cirka tre veckor innan folkomröstningen. Utlåtandet är en sida långt och innehåller centrala fakta gällande kommunsammanslagningsfrågan samt de motiveringar både för och mot kommunsammanslagningen som rådet anser vara de mest relevanta och tillförlitliga.

– Medborgarrådet tar inte ställning till hur väljarna borde rösta. Däremot utvärderar rådet påståenden om kommunsammanslagningen utifrån rådets evalueringar om påståendena är pålitliga och relevanta för väljarna att känna till. Utlåtandets syfte är att hjälpa andra väljare att fatta övervägda röstningsbeslut i den mångfacetterade kommunsammanslagningsfrågan som har långtgående följder, konstaterar Setälä.

Mer information:
- http://paloresearch.fi/kansalaisraati/
- professor Maija Setälä, Åbo universitet, maija.setala@utu.fi, 029 450 2737 (intervjuförfrågningar på finska)
- projektforskare Maria Bäck, Åbo Akademi, maria.t.back@abo.fi, 044 585 6076 (intervjuförfrågningar på svenska).

Medborgarrådet sammanträder i Korsholm 9–10 och 16–17 februari 2019 (Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4). Allmänheten och medierna kan följa rådets arbete under särskilt utsatta tider (tiderna finns på webplatsen http://paloresearch.fi/kansalaisraati/). Det ordnas ett infotillfälle för medierna om medborgarrådets utlåtande då det publiceras den 25 februari 2019 från kl. 15.00 på Korsholms ämbetshus (mötesrummet Oskarshamn). Det finns även möjlighet till intervjuer.

 

Luotu 04.02.2019 | Muokattu 04.02.2019