Joustavaan Matematiikkaan 2.0 -täydennyskoulutusohjelmalle Opetushallitukselta jatkorahoitus vuosille 2020–2022

03.12.2019

Opetushallitus on myöntänyt Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistoille sekä Åbo Akademille 725 000 euron jatkorahoituksen suuren suosion saavuttaneen täydennyskoulutushankkeen jatkamiseksi. 

Vuosina 2017–2019 pilotoitu kurssikokonaisuus Joustavaan Matematiikkaan on saanut erinomaista palautetta lähes 2000 osallistujalta. Koulutusohjelman suosio näkyi myös verkkokurssien poikkeuksellisen korkeissa suoritusprosenteissa.

Matematiikan osaamistason nostaminen Suomessa täydennyskoulutuksen avulla on yksi keskeisimmistä koulutuspoliittisista tavoitteista, johon voidaan vastata kouluttamalla varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion henkilöstöä.

– Hankkeelle myönnetty jatkorahoitus on myös hieno tunnustus yhteistyöyliopistojen pitkäjänteiselle tutkimustyölle matematiikan oppimisen ja opetuksen tukemisen saralla, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja, apulaisprofessori Minna Hannula-Sormunen Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

Koulutuksissa yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä yhdessä varhaiskasvattajien ja opettajien kanssa kehitetyt tutkimusperustaiset materiaalit, kuten pelilliset ympäristöt, leikki- ja toimintaympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät. 

Toisen kerran toteutettava täydennyskoulutushanke kattaa joustavan matematiikan teeman pohjalta rakennetun kurssitarjonnan aina varhaiskasvatuksesta lukioon. Kokonaisuus käsittää 19 verkkokurssia ja perustuu jo tuotettuun tutkimusperustaiseen verkkomateriaaliin. 

Uusina osioina tuotetaan ruotsinkielinen täydennyskoulutuskokonaisuus (10 op) varhaiskasvatukseen sekä kaikille asteille suunnattu ruotsikielinen kurssi Kohti joustavaa matematiikkaa. 

Luotu 03.12.2019 | Muokattu 03.12.2019