Kieli ja kulttuurien moninaisuuden kunnioittaminen esille Maailman bioetiikkapäivässä

10.10.2019

Maailman bioetiikkapäivä nostaa esille kulttuurisen moninaisuuden kunnioittamisen. Suomessa esille nostetaan erityisesti kielelliset kysymykset, kaikille avoin seminaari aiheesta pidetään Turun kaupunginkirjaston Studio-salissa lauantaina 19.10. kello 12 alkaen.

Bioetiikkapäivässä on kolme puheenvuoroa. Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella psykiatrina työskentelevä Venla Lehti kertoo kielihaasteista psykiatrisessa hoidossa, kun asiakkaana on maahanmuuttajat ja pakolaiset. Turun yliopiston filosofian tutkija Jani Sinokki puhuu rasismin filosofiasta ja toisen ymmärtämisen merkityksestä. Sähkötekniikan insinööri Tomas Vaarala kertoo kokemusasiantuntijana, millaista on elää suomenkielisessä, kuulevassa yhteiskunnassa, kun oma kieli on viittomakieli.

Tilaisuuden avaa Turun yliopiston filosofian oppiaineessa toimivan UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön puolesta Susanne Uusitalo.

Maailman bioetiikkapäivä järjestetään nyt neljättä kertaa kaikissa UNESCO Chair in Bioethics -verkoston 224 maayksikössä teemalla Respect for Cultural Diversity – Kulttuurisen moninaisuuden kunnioittaminen. Päivän tavoitteena on muistuttaa bioeettisten kysymysten tärkeydestä ja edistää niiden ratkaisemista hyödyntävää toimintaa.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Lisätietoja: UNESCO Chair in Bioethics, yksikön johtaja Susanne Uusitalo susuus@utu.fi

Luotu 10.10.2019 | Muokattu 10.10.2019