vauva tutkimuskäynnillä

Lahjoitus varmistaa terveyden tutkimuksen Ahvenanmaalla

10.06.2020

Turun yliopisto on tutkinut 600 ahvenanmaalaisten terveyttä vuodesta 2010 lähtien. Merkittävät vähennykset yliopistojen valtionrahoituksessa edellisellä hallituskaudella ovat vaarantaneet tutkimuksen jatkumisen. Kauppaneuvos Anders Wiklöf on tämän vuoksi päättänyt tukea tutkimusta henkilökohtaisella lahjoituksella. Tutkimuksen on tarkoitus jatkua Ahvenanmaalla useiden vuosikymmenten ajan.

Ahvenanmaalaisten lasten ja perheiden terveyttä kartoitetaan osana Turun yliopiston laajaa FinnBrain-hanketta. Tavoitteena on selvittää ympäristön ja perimän vaikutusta lapsen kehitykseen ja terveyteen. Tuloksia vertaillaan vastaaviin tutkimuksiin manner-Suomessa. Anders Wiklöfin lahjoitus hankkeeseen kohdennetaan ahvenanmaalaisille.

– Tämä on monivuotinen sitoumus. Lahjoitus on henkilökohtainen. Tärkeintä on, että tutkimus säilyy Ahvenanmaalla ja ahvenanmaalaiset eivät kärsi Sipilän hallituksen päätöksistä. Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä instituutioillemme, sekä suuret että pienet. Kaikki osallistuvat kykynsä mukaan, ja haluan kantaa korteni kekoon. Tämä lahjoitus on minulle henkilökohtaisesti tärkeä, Anders Wiklöf kertoo.

– Turun yliopistolla on vahva kokemus laajoista väestötutkimuksista, ja pitkäkestoisen seurantatutkimuksen avulla voimme tuottaa tietoa terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Nyt saamamme lahjoitus mahdollistaa tutkimuksen jatkumisen Ahvenanmaalla, joka on jo sijaintinsa puolesta meille tärkeä yhteistyöalue, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola sanoo. 

FinnBrain-hankkeessa lasten kehitystä tutkitaan monitieteisesti ja yhteistyössä kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. Se muodostuu useista osatutkimuksista, joissa tutkitaan muun muassa aivojen rakennetta ja toimintaa, neuropsykologisia toimintoja, vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, molekyyligenetiikkaa, suolistomikrobistoa, stressinsäätelyä ja yleisiä lastentauteja.

– Useita vuosikymmeniä kestävä seurantatutkimus on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii mittavat ja jatkuvat resurssit. Nyt saatu lahjoitus on merkittävä tuki työllemme ja olemme siitä hyvin kiitollisia, FinnBrainin johtaja, professori Hasse Karlsson tähdentää.

Kauppaneuvos Anders Wiklöf tunnetaan merkittävänä kulttuurin, urheilun, ympäristönsuojelun ja tieteen tukijana sekä Ahvenanmaalla että Suomessa ja Ruotsissa. Wiklöfin omistamaan Wiklöf Holding Ab -konserniin kuuluu 29 yritystä, joiden toimialoja ovat päivittäistavara- ja tukkukauppa Itämerellä, turismi, hallirakentaminen sekä helikopteripalvelut. Wiklöf on myös Ålandsbankenin suuromistaja. Vuonna 1989 Wiklöf perusti voittoa tavoittelemattoman Itämerisäätiön (Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid). Helmikuussa 2020 Uppsalan yliopistoon perustettiin Wiklöfin nimeä kantava sydäntutkimusinstituutti.

Lisätietoja: FinnBrain-tutkimuksen johtaja, professori Hasse Karlsson, p. +358405195247, hasse.karlsson@utu.fi 

Lahjoittamalla Turun yliopistolle olet mukana työssä, jota tutkijamme tekevät terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi.

Donation bidrar till hälsoforskning på Åland

Sedan 2010 forskar Åbo universitet på 600 ålänningars hälsa. Forskningen har äventyrats på grund av den tidigare regeringens beslut att kraftigt minska på universitetens statsfinansiering. Kommerserådet Anders Wiklöf genomför därför en omedelbar, privat donation. Forskningen på Åland planeras pågå i flera årtionden.

Åländska barns och familjers hälsa kartläggs som en del av det omfattande FinnBrain-projektet. Målet är att utreda miljöns och genetiska effekter för cirka 600 ålänningar. Hälsoresultaten ska jämföras med motsvarande studier på fastlandet. Anders Wiklöfs forskningsdonation öronmärks för ålänningarna.

– Det är ett mångårigt ansvar. Jag betalar allt privat. Det enda väsentliga är att forskningen räddas kvar på Åland och att Sipiläs forcerade beslut inte drabbar ålänningarna. Alla slags donationer är viktiga för våra institutioner, både stora och små. Alla bidrar efter sin egen förmåga och jag vill dra mitt strå till stacken. Denna insats är viktig för mig personligen, säger Anders Wiklöf.

– Åbo universitet har mycket erfarenhet av omfattande befolkningsstudier, och med hjälp av långa uppföljningsstudier kan vi skapa ny kunskap för att befrämja hälsa och välmående. Den donation som vi nu fått möjliggör att forskningen kan fortsätta på Åland som är en viktig och närliggande samarbetsregion för oss, säger Jukka Kola, rektor för Åbo universitet.

I FinnBrain-projektet undersöks barnens utveckling mångvetenskapligt, i samarbete med internationella forskningsgrupper. Studier görs på hjärnans utformning och funktion, neuropsykologiska funktioner, interaktion mellan förälder och barn, molekylgenetik, bakterieflora i tarmen, stressreglering och vanliga barnsjukdomar.

– En uppföljningsstudie som sträcker sig över flera årtionden kräver långsiktighet, samt betydande och kontinuerliga resurser. Donationen är ett ansenligt stöd för vårt arbete vilket vi är mycket tacksamma för, framhäver professor Hasse Karlsson som leder FinnBrain.

Kommerserådet Anders Wiklöf är sedan tidigare angelägen om att stötta kultur, idrott, miljö och vetenskap på Åland men även i Finland och Sverige. Bolaget Wiklöf Holding som ägs av Anders Wiklöf består av 29 företag inom dagligvaru- och partihandel på Östersjön, hotell och byggnation, samt Skärgårdshavets Helikoptertjänst. Wiklöf är även huvudägare av Ålandsbanken. 1989 grundade Wiklöf ideella ”Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid”. Den 11 februari 2020 grundades "Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning” vid Uppsala Universitet.

Mer info: FinnBrain-forskningens ledare professor Hasse Karlsson, +358405195247, hasse.karlsson@utu.fi

Genom att göra en donation till Åbo universitet bidrar du till arbetet att befrämja hälsa, välmående och samhällsutveckling för oss alla.

Luotu 10.06.2020 | Muokattu 10.06.2020