Luolan kuningas – Tieteelle uusi juoksujalkainen löytyi rikinkatkuisesta luolasta Romaniasta

18.12.2020

Kansainvälinen tutkimusryhmä on löytänyt tieteelle uuden, täysin luolaelämään erikoistuneen juoksujalkaisen romanialaisesta luolasta. Maanpäällisestä eliöstöstä useita miljoonia vuosia erillään olleessa luolassa on erityislaatuinen, kemosynteettisten bakteerien tuottamaan energiaan perustuva ekosysteemi. Tieteelle uusi laji on luolasta tähän saakka tunnetuista kookkain ja ansaitsee tämän synkän ekosysteemin kuninkaan kruunun. Uuden lajin tieteellinen nimi Cryptops speleorex tarkoittaa vapaasti suomennettuna luolan kuningasta.

Kansainvälinen tutkijaryhmä löysi luolaelämään erikoistuneen juoksujalkaisen romanialaisesta Movilen luolasta. Luolan maanalainen ekosysteemi eroaa maanpäällisestä kuin yö päivästä: happea on vain puolet maanpäällisestä, mutta luolaston pimeät kammiot ovat täynnä rikkiä. Ekosysteemin perustan luovat kemosynteettiset bakteerit, jotka käyttävät ravinnokseen hiilidioksidia ja metaania.

Tässä synkässä ekosysteemissä, jossa pelkästään hengittäminen olisi suurimmalle osalle meistä tappavaa, elää suurin luolasta tähän mennessä kuvattu niveljalkainen, Cryptops speleorex.

Cryptops speleorexTieteelle uusi laji sai nimekseen Cryptops speleorex  (Kuva: Mihai Baciu GESS LAB)

Luola on ollut eristyksissä ulkopuolisesta maailmasta useita miljoonia vuosia. Sen olemassaolo Romanian kaakkoisosassa paljastui yllättäen vasta vuonna 1986, ja siitä alkaen luolasto on vetänyt tutkijoita puoleensa.

Karuista olosuhteista huolimatta luolasta on löydetty monimuotoinen ja erityislaatuinen eliöstö. Tähän mennessä luolasta on kuvattu muun muassa yksinomaan siellä elävät ja luolaelämään sopeutuneet vesiskorpioni-, ja luolajuotikaslajit.

Luolassa tiedettiin asustavan myös juoksujalkainen, mutta tähän asti sen oletettiin olevan sama laji, jota tavataan muuallakin Euroopassa. Tutkijat eivät kuitenkaan olleet asiasta vakuuttuneita ja he päättivät tarkastella lähemmin tätä erikoista juoksujalkaista.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijan, dosentti Varpu Vahteran johtaman hankkeen yhteistyökumppanit olivat Pavel Stoev Bulgarian luonnontieteellisestä museosta sekä
tohtori Nesrine Akkari Itävallan luonnontieteellisestä museosta. 

– Tuloksemme vahvistivat epäilyksemme ja paljastivat luolan juoksujalkaisen eroavan sekä ulkoisesti että perimältään luolan ulkopuolella elävästä lajista. Tämä puoltaa sitä, että maan pinnalla elävästä lähilajista on vuosimiljoonien aikana kehittynyt kokonaan maanalaiseen elämään sopeutunut oma lajinsa, Vahtera sanoo.

– Kuvaamamme juoksujalkainen on myrkyllinen peto, ja suurin tähän luolasta tähän asti kuvatuista lajeista. Halusimme lajin tieteellisen nimen kuvaavan eläimen paikkaa korkealla luolan ravintoketjussa. Cryptops speleorex onkin vapaasti suomennettuna luolan kuningas, Vahtera jatkaa.

Lähikuva uudesta lajista
Lähikuva luolan kuninkaan myrkkyleuoista, joita se käyttää saalistuksessa. 

Lisätietoa: 

Varpu Vahtera
varpu.vahtera@utu.fi

Kuvat: Vahtera et al. 2020.

Luotu 18.12.2020 | Muokattu 18.12.2020