MRI-laite

MS-taudin aivomuutoksista uutta tietoa multimodaalisen aivokuvantamisen avulla

20.05.2020

Tuore tutkimus osoittaa yhteyden aivojen valkean aineen mikrovaurioiden, laaja-alaisen aivotulehduksen eli neuroinflammaation sekä MS-taudin etenemisen välillä. 

Neuroimmunologian professori Laura Airaksen luotsaaman tutkimusryhmän löydöksellä on merkitystä erityisesti etenevään MS-tautiin liittyvien mekanismien ymmärtämisessä. 

Turun Valtakunnallisessa PET-keskuksessa toteutettuun tutkimukseen osallistui 55 MS-tautia sairastavaa potilasta ja 15 tervettä kontrollihenkilöä. Osallistujien aivojen puolustussolujen, mikrogliojen, aktiivisuutta tutkittiin positroniemissiotomografian eli PET-kuvantamisen avulla käyttäen radioaktiivista [11C]-PK11195-merkkiainetta, joka sitoutuu aktivoituneissa mikrogliasoluissa esiintyvään translokaattoriproteiiniin (TSPO). 

– MS-taudille tyypilliset tulehduspesäkkeet aivojen valkeassa aineessa määrittelimme perinteisen magneettikuvantamisen avulla, mutta tulehduspesäkkeiden ulkopuolella sijaitsevaa diffuusimpaa neuroinflammaatiota tutkittiin PET-kuvantamisen avulla. Vastaavilla alueilla kulkevien hermoradastojen mikrovaurioiden tutkimiseksi käytimme magneettikuvauksessa erityistä diffuusiotensorikuvausta (DTI). MS-potilaiden taudin kliinistä vaikeusastetta taas arvioimme siihen soveltuvan EDSS-asteikon avulla, Airas kertoo.

Tutkimuksessa MS-potilailla havaittiin hermoradastovaurioita terveitä verrokkeja enemmän aivojen normaalilta näyttävässä valkeassa aineessa. Radastovauriot olivat yhteydessä lisääntyneeseen mikroglia-aktiivisuuteen eli neuroinflammaatioon. Radastovauriot ja lisääntynyt mikroglia-aktiivisuus olivat puolestaan yhteydessä suurempaan kliiniseen vammautumiseen EDSS-asteikolla mitattuna. 

– Tutkimustuloksemme vahvistavat käsitystä, että mikroglia-aktivaatio johtaa hermosolujen vaurioitumiseen kroonisissa aivosairauksissa, Airas summaa.

Tutkimus pohjaa lahjakkaan nuoren tutkijan Svetlana Bezukladovan gradutyöhön. Bezukladova valmistui Turun yliopiston Biomedical Imaging -maisteriohjelmasta, ja on sittemmin siirtynyt väitöskirjaopiskelijaksi Milanon kuuluisaan Università Vita-Salute San Raffaele - neurotiedeinstituuttiin.

Tutkimus julkaistiin hiljattain korkeatasoisessa kansainvälisessä Neurology: Neuroimmunology and Neuroinflammation -lehdessä.

Ryhmä myös julkaisi hiljattain katsausartikkelin mikroglia-aktiivisuuden PET-kuvantamisesta suomenkielisessä Duodecim-julkaisusarjassa.

Lisätietoja: neuroimmunologian professori Laura Airas, kliiniset neurotieteet, +358 50 329 4321, laura.airas@utu.fi ja ryhmän fb-sivuilta @airasgroup

Luotu 20.05.2020 | Muokattu 03.11.2020