MUUSA-hanke luo työelämään yhteisöllistä toimintamallia muusamentorien avulla

04.06.2024

MUUSA-hanke parantaa työelämässä olevien ja sinne siirtyvien osaamista luomalla uudenlaisia käytäntöjä yksilöllisen ja yhteisöllisen kasvun tukemiseksi. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun koordinoima hanke pilotoi uudenlaisia keinoja rikastaa työelämässä olevien ja sinne siirtyvien kykyä toimia yhteisön jäsenenä, luoda ja toteuttaa uusia ideoita sekä vahvistaa heidän rohkeuttaan ja uskoa itseensä. 

Hankkeessa luodaan MUUSA-konsepti ja -toimintamalli, jotka täydentävät ja laajentavat yrittäjämäisen toiminnan ja startup-palvelujen tarjontaa entistä laajemmalle joukolle työikäisiä ja työelämässä olevia. Yrittäjämäistä positiivista ja kestävällä tavalla luotua asennetta tarvitaan yhteiskunnassa lisää, mutta monimuotoisempana kuin mitä nykyiset palvelut tarjoavat.

MUUSA-toimintamalli tukee työelämässä olevien ja sinne siirtyvien erilaisia tarpeita ja arvoja uudenlaisella tyylillä – vahvistaen jokaisen omanlaista ja yhteistä tekemistä ja olemista.

– Hanketta suunnitellessa meille tuli vahva tunne, että tämä MUUSA-hanke on toteutettava juuri nyt! Yhteiskunnassa on sille sosiaalinen, taloudellinen ja inhimillinen tilaus. Kyse ei ole vain uusien yritysten ja työpaikkojen perustamisesta. Kyse on kokonaisvaltaisesta toiminnan ja toimijoiden tarkastelusta tavoitteena luoda monimuotoisempaa, yhteisöllisempää ja kestävämpää toimintakulttuuria meille kaikille. Meitä kaikkia tarvitaan, MUUSA-hankkeen vastuullinen johtaja Antti Tuomisto sanoo.

Enemmän vaihtoehtoja yrittäjämäisen keskustelun ja tekemisen tukemiseen

Hankkeessa luotavan MUUSA-konseptin avulla tunnistetaan Varsinais-Suomesta ja Pirkanmaalta muusamentoreita, joista osallistujat valitsevat itselleen sopivimman. Muusamentorinsa inspiroimana tiimi tutustuu ja työstää yhdessä tavoitteita MUUSA-hankkeen fasilitaattorien tukemana.

Lisäksi muusailijat tapaavat oman maakuntansa muut muusailijat ja muusamentorit sekä myöhemmin Turun ja Tampereen muusamentoritiimit tapaavat vielä toisensa. Samalla  luodaan uusia, entistä monimuotoisempia yhteisöjä yhteiskehittämiseen. Näissä uusissa verkostoissa osallistujat voivat löytää uudelle osaamiselleen vastakaikua ja toimintaa, jossa yrittäjämäinen toiminta ja yrittäjyys voivat tuntua luonnollisilta ja oikeilta toimintatavoilta.

– Muusa-metafora oli alkusysäys hankeidealle. Kreikan mytologian 9 muusaa herätti ajatuksen, että tarvittaisiin enemmän vaihtoehtoja yrittäjämäisen keskustelun ja tekemisen tukemiseen. Uusia palveluja, joilla on sama päämäärä kuin innostavilla startup -, uusyritys- ja kasvuyrityspalveluilla: tarjota tukea yksilöille ja ryhmille yrittäjyyden ja yrittäjämäisten toimintatapojen omaksumiseksi tavoilla, jotka korostavat osallisuutta, huomatuksi, kuulluksi ja hyväksytyksi tulemista sellaisena kuin olet, kasvun ja unelman toteuttamisen mahdollisuuksia, verkostoja, mentoreita, rahoittajia, yhteisöllisyyttä, tukea, koulutusta jne., kertoo Tuomisto.

Tavoite on, että jokainen osallistuja saa muusamentorikokemuksen kautta itselleen osaamista ja näkemystä, joka kantaa elämässä eteenpäin.

– Hanketiiminä fasilitoimme muusapilottien toteutuksia, mutta muusamentorilla ja ryhmällä on tilaa muotoilla muusamatkaansa omien ideoidensa ja tarpeidensa pohjalta. Saamme piloteista paljon uutta ymmärrystä muusamentoreista ja muusaryhmistä. Tuloksena kehitämme muusatoimintamallin, joka laajentaa yrittäjämäisen yhdessä tekemisen mahdollisuuksia mahdollisimman monille, kertoo yrittäjyyden projektitutkija Satu Aaltonen.

– Hankkeessa tavoitteemme ei ole, että jokainen osallistuja perustaa yrityksen, vaan tavoittelemme, että jokainen osallistuja saa muusamentorikokemuksen kautta itselleen lisää osaamista ja uudenlaista näkemystä, joka kantaa elämässä eteenpäin, Aaltonen tiivistää. 

MUUSA-hanke järjestää monimuotoista kohderyhmää palvelevia muusamentorointeja pienryhmille syksyllä 2024 ja syksyllä 2025. Pienryhmäpilotit toteutetaan Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla aluksi omina kokeiluinaan, mutta hankkeessa on myös ylimaakunnallinen osio, jossa maakuntien tiimit tuodaan yhteen.

MUUSA-hanke toteutetaan ajalla 1.4.2024-30.6.2026. Hankkeen toteuttavat yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tampere Startup Hub Oy ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, joka on myös hankkeen koordinoija. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR+), jota edustaa hankkeessa Keski-Suomen ELY-keskus.

Kiinnostuitko?

Haluatko osallistua muusailuun? Tai tuntuuko sinusta muusamentorilta?  Kerro ajatuksiasi anonyymisti tai nimellä: millaisen muusamentorin sinä haluaisit, millaista toimintaa ja sisältöä? Ota yhteyttä lomakkeella.

Otsikkokuva: Noora Mela, Turun yliopisto

Luotu 04.06.2024 | Muokattu 11.06.2024